Scientific Activities

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2020 - Continues Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

  Member

 • 2020 - Continues 4. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

  Member

 • 2020 - Continues Türk Moleküler Tıp Derneği

  Member

 • 2020 - Continues 3. İstanbul Tabip Odası

  Member

 • 2020 - Continues 2. Gaziantep Kilis Tabip Odası

  Member

 • 2020 - Continues Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği

  Member

 • 2017 - 2019 Üniversitelerarası Kurul

  Member

 • 2012 - 2019 Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul

  Member

 • 2014 - 2017 TUBİTAK TEYDEB BİYOTEG Komitesi

  Member

 • 2008 - 2011 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim Araştırma Birimi Yönetim Kurulu

  Member

 • 2007 - 2010 11. Tıp Dekanları Konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi

  Member

 • 2007 - 2010 Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi

  Member

 • 2004 - 2006 4. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi Teknik Çalışma Grubu

  Member