Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Edebiyat ve sanata yansıyan, Azerbaycan milli şuurunda etkili izlenimler bırakan din mevzuları

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.60-73, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Moskova Şehrinde Tiyatro Hayatının Tarihi ve Muasır Sanat Özellikleri

The Actual Problems Of Study Of Humanities (Bakı Slavyan Üniversitesi), vol.6, no.6, pp.253-258, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Rus Milli Tiyatrosunun Teşekkülü ve Gelişmesinin Bazı Tarihi Özellikleri

Araştırmalar (Researches), vol.8, pp.154-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tolstoy'un Sanat Kuramı ve Tiyatrodaki Yansımaları

"İlmi Eserler"(SCIENTIFIC NEWS) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi Dergisi, pp.75-85, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sovyet Sonrası Rus Tiyatrosuna Bir Bakış

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, no.23, pp.1-13, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sulerzhitski RehberliğindeStüdyo Tiyatroları ve Rose Whyman Gerçekleri

Medeniyet Sanat, vol.2, no.1, pp.49-59, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Geçmişten Günümüze Kafkaslar'da Ahıska Gerçeği

Yeni Türkiye Dergisi, no.78, pp.385-396, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Peşekar Azerbaycan Tiyatrosunun Taşakkülü: Tarihi Medeni Kökler ve İdea Estetik Menbealar

Müasir Medeniyetşünaslık Elmi Metodiki Publisistik Jurnal, vol.1, no.15, pp.23-26, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sanatta Din Temsili ve Evransellik

Bakı Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İllmi Mecmuası, pp.159-170, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Gürcistan Kanunu Ahıska Türklerine Hangi Hakları Tanıyor?

Ahıska, no.8, pp.23-25, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Federasyona Doğru

Ahıska, no.5, pp.3-5, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ararat mı Hocalı mı?

Ahıska, pp.26-27, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The İmpact of women's İmage in Azerbaijan Drama

V. Baku International Theatre Conference, Baku, Azerbaijan, 05 November 2018, pp.0-400

AZERBAYCAN BASININDA 1920-1930’ LU YILLARDA TİYATROYLA İLGİLİ YAZILAN BAZI HABERLER ÜZERİNE

3.Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 26 October 2018, pp.274

SOVYETLER DÖNEMİNDE AZERBAYCAN DRAMATURJİSİ VE POLİTİK TİYATRO

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 03 November 2017, pp.152

Azerbaycan Tiyatrosunun Teşekkülünde M.F.Ahundov ve C.Cabbarlı Dramaturgiyasının Sentezi

3.Uluslararsaı Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 October 2017, pp.162

Sanata Tolstoy Açısından Bakış ve Sanatçılık

II.Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 03 May 2017

Sanatta Yetersizlik: Mesleki Eğitimde Yönetmenlik

1.Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongres, Kocaeli, Turkey, 24 March 2016, pp.493-499

19-21. Yüzyıllarda Sahne ve Görsel Sanatta Öne Çıkan Ahıskalı Türkler

Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, Giresun, Turkey, 14 April 2014, pp.455-465

M.Akifin Sanata, Sanatın M.Akife Bakışı

Türk Dünyasını Aydınlatanlar M.Akif ve Hüseyin Cavid", Baku, Azerbaijan, 01 May 2013, vol.1, no.1, pp.379-381

Ahıskalıların eğitimdeki Bazı Sorumlulukları

Ahıska Vizyonu, İstanbul, Turkey, 11 April 2013, vol.1, no.1, pp.189-195

SANAT EĞİTİMİNDE GERÇEKLERİN VE DOĞRULARIN SENTEZİ THE SYNTHESIS OF THE TRUTHS AND FACTS IN ART EDUCATION

KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH, Kktc, Cyprus (Kktc), 01 April 2013, pp.404-410 Sustainable Development

Books & Book Chapters

XXI. YÜZYIL AZERBAYCAN DRAMATURGİSİ’NE BİR BAKIŞ

in: Güzel sanatlar Araştırmaları, Burcu AVCI AKBEL, Editor, Akademisyen Yayın, Ankara, pp.69-86, 2020 Creative Commons License

7.Bölüm. XXI.Yüzyılda Moskova Şehrindeki Rus Tiyatrosu

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Prof.Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU,Prof.Dr.Salih AKKAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.149-177, 2019 Creative Commons License

Eğitimde Sovyet Ekolü: YÖNETMENLİK

Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 2016

Toplu Oyunlar

İkinci Adam Yayınları, İstanbul, 2015

Stanislavski Okulunda Oyunculuk Eğitimi

Mitosboyut Yayıncılık, İstanbul, 2014