Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A MAMLUK HERALDRY AND POLO-STICK RANK IN IRAN IN POLITICAL AND ARTISTIC SENSE

SANAT TARIHI DERGISI-JOURNAL OF ART HISTORY, vol.30, no.1, pp.205-229, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

ISLAMIC PERIOD TOMBSTONES FOUND IN MOLLAKÂSIM VILLAGE IN VAN

TÜBA-KED, no.22, pp.93-110, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

STONEMASONRY SIGNS IN AHLAT STRUCTURES OF SELJUQ AND ILKHANID PERIOD

TURKISH STUDIES Social Sciences, vol.14, no.5, pp.2737-2761, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

NEW INTERPRETATIONS ON ORNAMENT SYMBOLISM IN ISLAMIC ART

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, pp.470-492, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

OBSERVATIONS ON A CIVIL ARCHITECTURE EXAMPLE IN IRAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.393-420, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI KALEM İŞİ GELENEĞİNDE MAHALLİ ÜSLUP ESKİ VAN ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI KONYA SANAT SEMPOZYUMU “SANATTA ILETISIM”, Konya, Turkey, 5 - 07 November 2020, pp.145-147

İran Azerbaycanı’ndan Bir Şehir; Hoy’daki Mimari Eserler

IV. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.85

Ahlat Ortaçağ Türk-İslam Yapılarında Taşçı İşaretleri

IV. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.84

New Interpretations On Ornament Symbolism In Islamic Art

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.112-113

Books & Book Chapters

OSMANLI KALEM İŞİ GELENEĞİNDE MAHALLİ ÜSLUP: ESKİ VAN ÖRNEĞİ

in: 21. Yüzyılda İletişim ve Sanat, Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ, Editor, NEÜ Yayınları, Konya, pp.19-48, 2021

Polychoreme In Stone Architecture Of Medieval And Following Period Buildings In Van

in: Sanat ve Kültür Tarihi Araştırmaları, Ercan Çalış / Resul Yelen, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.345-384, 2020