Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sutureless Intrascleral Fixated Intraocular Lens Implantation.

Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), cilt.32, ss.586-97, 2016

Evaluation of ocular findings in patients with vitiligo.

International journal of dermatology, cilt.55, ss.351-5, 2016

Sutureless scleral fixation of intraocular lenses

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.253, ss.1817-1818, 2015

Transconjunctival Sutureless Scleral Fixated Intraocular Lens

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.34, no.12, ss.42-43, 2014

Bilateral lower eyelid basosquamous cell carcinoma: a rare case

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.837-839, 2014 Özet

Is This Really Sutureless Scleral Intraocular Lens Fixation?

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.40, ss.851, 2014

Sutureless intrascleral posterior chamber IOL fixation

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.40, ss.853-854, 2014

Sutureless Scleral Tunnel Intraocular Lens Fixation in the Pediatric Population

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.34, ss.807-811, 2014

On retrochop technique

JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, cilt.39, 2013

To the editor

Retina-The Journal Of Retinal And Vitreous Diseases, cilt.33, ss.456, 2013

Untitled

RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES, cilt.33, ss.456, 2013

Management of the dropped nuclear fragments.

British Journal of Ophthalmology, cilt.97, ss.2-4, 2013

Ocular findings in individuals with intellectual disability

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, cilt.42, ss.703-706, 2007 Özet

IOP variation

Ophthalmology, cilt.113, ss.1253-1254, 2006

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Age-Related Eyelid Diseases

Journal of Ocular Diseases and Therapeutics, cilt.3, no.1, ss.20-27, 2015

Is the Mean H-index of 38.5 Right for 40 Researchers?

Acta informatica medica : AIM : journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina : casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, cilt.23, ss.120, 2015

Corneal Findings in Rheumatologic Diseases

Journal of Ophthalmic Research, cilt.1, ss.25-36, 2014

Sinerjistik Diverjans: Nadir Bir Olgu

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, cilt.19, ss.194-196, 2010

Optik Sinir Gliomlu Bir Olgu

YENİ TIP DERGİSİ, cilt.26, ss.241-242, 2009

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Long-term results of ExPRESS glaucoma shunt surgery

23. ESCRS Winter Meeting, Atina, Yunanistan, 15 Şubat 2019, ss.1

Express mini-implant cerrahisi uzun dönem sonuçları

52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 Kasım 2018, ss.285

Keratoplastili olguda oküler travma

MEDJRCONGRES 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.1

Penetran Keratoplasti ve Sütürsüz Skleral Fiksasyonlu İOL

TOD Kornea Oküler Yüzey Birimi Aktif Üye toplantısı, İzmir, Türkiye, 04 Mayıs 2018, ss.1

Disloke plate haptik torik İOL 'in skleral fiksasyonu (video sunumu)

TOD 51. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 Ekim 2017, ss.1

Ektraoküler kasların konjenital fibrozisine sahip olgu

TOD 51. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 Ekim 2017, ss.544

Glutathione S-transferase expression in benign and malignant eyelid tumors.

35. ESCRS Congres 7-11 October 2017, Lisbon, Portugal, Lizbon, Portekiz, 07 Ekim 2017, ss.2

Trocar-assisted intrascleral sutureless fixation of dislocated three-piece IOL.

35. ESCRS Congres 7-11 October 2017, Lisbon, Portugal, Lizbon, Portekiz, 07 Ekim 2017, ss.3

WHITE PAPULE LIKE CRUSTS ON EYELASHES

26th EADV Symposium, Cenevre, İsveç, 13 Eylül 2017, ss.1238

URBACH-WHITE SYNDROME

26th EADV Symposium, Cenevre, İsveç, 13 Eylül 2017, ss.1364

NORMAL TANSİYONLU GLOKOM-GLOKOM ŞÜPHESİ?

POSTER-TOD TOD. Glokom Birimi Aktif Üye Toplantısı,, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 Mayıs 2017, ss.1

The treatment of conjunctivalization on cornea with keratectomy and amniotic membrane

First Balkan Ophthalmology Meeting, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 21 Nisan 2017, ss.1

Kirpik Yerleşimli Beyaz Papüller

9.Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 Nisan 2017, ss.72

Biyolojik ajan veya Metotreksat Kullanan Romatoid Artrit Hastalarında Göz Bulguları

TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2015, cilt.12, no.11, ss.14

Kapsül İçi Lens Yerleşimi Sonrası Zonül Diyalizi Olan Hasta Yaklaşım

TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2015, cilt.12, no.11, ss.13

HYDROA VACCINIFORME IN AN ADULT PATIENT WITH OCULAR INVOLVEMENT

23rd WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY, Vancouver, Kanada, 08 Haziran 2015, ss.3000976

Otogreftli pterjium cerrahisi sonrası piyojenik granülom vakası

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.11, no.2, ss.647

Ex-press mini glokom implant cerrahisi sonuçlarımız: ön çalışma

TOD Ulusal Kongrasi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.111, no.2, ss.119

Presbiyopi oluşma hızı ile göz içi basıncı arasındaki ilişkinin incelenmesi

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.2, no.3, ss.733

Nadir bir vaka: Tarantula zehirlenmesi

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.111, no.22, ss.365

DALK sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu vakası

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2014, cilt.111, no.22, ss.443

Orbital Doppler Evaluation of Arterial Blood Flow Changes in COPD and Asthma

12. Balkan Congres of Radiology, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2014, ss.112

Comparison of 3 non-contact specular microscopy

European Society of Cataract and Refactive Surgeons (ESCRS), Londra, İngiltere, 12 Eylül 2014, ss.23

Comparison of four methods of measurement of central corneal thickness

European Society of Cataract and Refactive Surgeons (ESCRS), Londra, İngiltere, 12 Eylül 2014, ss.24

Multipl Myeloma Eşlik Eden Nekrobiyotik Ksantogranulom Olgusu

XXI. Prof.Dr.A.Lütfi Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.226

İzole ailesel Cherry Red Spot görünümü ve katarakt birlikteliği

TOD 47. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.859

DALK (Video sunumu)

TOD Ulusal KOngresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.144

Topiramat kullanımına bağlı gelişen miyopi

TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.662

Kornea içine penetre olan intraoküler lens haptiği

TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2013, ss.305

Ocular findings in patients with alopesia areata

22nd Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Dermatovenereology in a changing world, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.905

A case of urbach-wiethe syndrome

22. Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1124

Ocular manifestations in patients with vitiligo

22nd Congress of European Academy of Dermatology and Venereology, Dermatovenereology in a changing world, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1429

Goltz Sendromu: Bir Olgu Sunumu

XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Ekim 2012, ss.177

Rothmund-Thomson-Sendromu: Bir Olgu Sunumu

XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Ekim 2012

Orbital Yerleşimli Deri Şarbonlu Üç Olgu

XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 01 Ekim 2012, ss.153

Sütürsüz intraskleral haptik fiksasyonlu İOL implantasyonu

TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ekim 2011, ss.308

GAPO Sendromu ve Piyoderma Vejetans Birlikteliği

6. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.45

Dev Molluskum Kontagiozum Olgusu

6. Ege Dermatoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 01 Mayıs 2011, ss.44

Herediter Hemorajik Telenjiektazili Bir Olgu Sunumu

V. Ege Dermatoloji Günleri Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Mayıs 2009, ss.56

İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Oküler Hemodinamiğe Etkisi

TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.476

Oxidative Stress in Glaucoma Patients with or without Pseudoexfoliation

2th Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, Türkiye, 01 Haziran 2008, ss.60

Histopathology of Corneal Changes Associated with Diclofenac Use after Radial Keratotomy: An Experimental Study

ISRS/AAO Meeting International Refractive Surgery: Art and Science, Türkiye, 01 Mayıs 2006, cilt.1, ss.79

Mental retardasyonlu olgularda göz bulguları

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.302

Mental retardasyonlu hastalarda ultrasonik pakimetri

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2005, ss.223

İki noktadan tespitli frontal askı yöntemi

TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2002, ss.215

Psödoeksfolliasyon glokomunda kombine cerrahi sonuçları

TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 01 Eylül 2001, ss.104