Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

As a Risk of a Basic Social Security Work Accidents and Rights of Victims

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety, cilt.2017, ss.30-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

TIP HUKUKU DERGİSİ, cilt.6, ss.241-253, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hukuk Öğretiminde Mukayeseli Hukukun Önemi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.11-34, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş Güvenliği Önlemlerinde Yasalarımız Çok mu Yetersiz?

İstanbul Adalet Dergisi, cilt.1, ss.11-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baz İstasyonlarının Yaydığı Elektromanyetik Zararlardan Doğan Hukuksal Sorumluluk

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.146-172, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Protecting of the Menscription under the Light of the International Law

Aljafra University Journal, ss.85-90, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koruma Altına Alınan Çocukların Hukuki Statüsü

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-28, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diyarbakır İlinde Özel Sektör Bünyesindeki Kadın İstihdamının Analizi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.1-24, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hukuksal buyutları ile eski ve yeni vakıflar

ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, cilt.16, ss.69-138, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tehlike sorumluluğu

ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, cilt.216, ss.69-138, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırsal kesimde sağlık hakkı

AMERICAN JEWISH HISTORY, ss.21-43, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Freedom of thought, speech and expression in media, and reality

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.68, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni sosyal güvenlik sistemimizde genel sağlık sigortasının içeriği ve kapsamı

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.9, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni sosyal güvenlik sisteminde hastalık ve analık halinde sağlanacak yardımlar

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.5, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avukatlık sözleşmesinin hukuki niteliği

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, ss.65-81, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni borçlar kanunu tasarısında tehlike sorumluluğu düzenlemesi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.16, ss.23-44, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık hakkının sosyal güvenlik sistemindeki yeri ve önemi ile gelişim sürecindeki eğilimler

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.2010, ss.43-65, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İş hukukunda yeni bir kurum;ücret fonu

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.4, ss.1327-1345, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ülkemizde kamu görevlilerine sendika hakkı ve içeriği

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.12, ss.105-123, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AB mevzuatına göre türk işçilerinin serbest dolaşım hakkı

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.2, ss.123-156, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

işe iadeye ilişkin yargılama yöntemi ve türk hukukunda tatbiki

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, ss.289-315, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşe iade kurumu

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.2, ss.195-212, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vardiyalı (postalar halinde) çalışma sistemi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.9, ss.65-82, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk işçi sendikalarının üyelerine sundukları hizmetler

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.8, ss.258-273, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polonya da işçi sendikacılığı ve mesleki faaliyetleri

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, ss.62-83, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avustralya da işçi sendikalarının yapısı ve faaliyetleri

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, ss.119-147, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa insan hakları sözleşmesi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamuda insan gücü planlamasında verimlilik

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürk döneminde sosyal hukuk

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Private Law

Turkish Individual Labour Law, Korkusuz R., İpekel Kayalı, F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.109-135, 2018

Turkish Private Law

Occupational Health and Safety, Korkusuz M. R., İpekel Kayalı F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.210-230, 2018

Turkish Private Law

Turkish Social Security Law, Korkusuz M. R., İpekel Kayalı F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.190-210, 2018

Turkish Private Law

Turkish Collective Labour Law, Mehmet Refik Korkusuz, Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.170-190, 2018

Avukatlık ve Noterlik Hukuku

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, 2017

Hukuk Başlangıcı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014

Dokuma İşkolunda Çalışma Koşulları

Öz İplik- İş Sendikası Yayınları, Ankara, 1995