Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

As a Risk of a Basic Social Security Work Accidents and Rights of Victims

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety, cilt.2017, ss.30-54, 2018

Hukuk Öğretiminde Mukayeseli Hukukun Önemi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.11-34, 2014

Baz İstasyonlarının Yaydığı Elektromanyetik Zararlardan Doğan Hukuksal Sorumluluk

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.146-172, 2013

Koruma Altına Alınan Çocukların Hukuki Statüsü

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-28, 2011

Hukuksal buyutları ile eski ve yeni vakıflar

ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, cilt.16, ss.69-138, 2010

Tehlike sorumluluğu

ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, cilt.216, ss.69-138, 2010

Kırsal kesimde sağlık hakkı

AMERICAN JEWISH HISTORY, ss.21-43, 2009

Avukatlık sözleşmesinin hukuki niteliği

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, ss.65-81, 2008

Yeni borçlar kanunu tasarısında tehlike sorumluluğu düzenlemesi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.16, ss.23-44, 2008

İş hukukunda yeni bir kurum;ücret fonu

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.4, ss.1327-1345, 2007

Ülkemizde kamu görevlilerine sendika hakkı ve içeriği

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.12, ss.105-123, 2007

AB mevzuatına göre türk işçilerinin serbest dolaşım hakkı

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.2, ss.123-156, 2007

İşe iade kurumu

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.2, ss.195-212, 2006

Vardiyalı (postalar halinde) çalışma sistemi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.9, ss.65-82, 2006

Türk işçi sendikalarının üyelerine sundukları hizmetler

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.8, ss.258-273, 2006

Polonya da işçi sendikacılığı ve mesleki faaliyetleri

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, ss.62-83, 2003

Avustralya da işçi sendikalarının yapısı ve faaliyetleri

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, ss.119-147, 1999

Avrupa insan hakları sözleşmesi

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1998

Kamuda insan gücü planlamasında verimlilik

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1998

Atatürk döneminde sosyal hukuk

AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE, cilt.1, 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Private Law

Turkish Individual Labour Law, Korkusuz R., İpekel Kayalı, F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.109-135, 2018

Turkish Private Law

Occupational Health and Safety, Korkusuz M. R., İpekel Kayalı F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.210-230, 2018

Turkish Private Law

Turkish Social Security Law, Korkusuz M. R., İpekel Kayalı F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.190-210, 2018

Turkish Private Law

Turkish Collective Labour Law, Mehmet Refik Korkusuz, Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.170-190, 2018

Avukatlık ve Noterlik Hukuku

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, 2017

Hukuk Başlangıcı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014

Dokuma İşkolunda Çalışma Koşulları

Öz İplik- İş Sendikası Yayınları, Ankara, 1995