Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2015 - Devam Ediyor Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of University of Duhok

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of Mustansariya University

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Journal of Aljafra University

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor Beyrut Akademi Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - 2013Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Editör

 • 2009 - 2011Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

  Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Ocak 2011Thesignificance of New ConstitutionChanging in Turkey, 27. International Conference on Source StudiesandHistoriography of Asiaandafrica, ModernationandTrafditions, St. Petersburg, Russia

  rusya

 • Ocak 2011Türk Çalışma Hukuku?nda Bireysel ve Toplu İş Hukuku

 • Ocak 2011Türk Sağlık Hukuku?nda Mal Praktis Sorumluluğu

 • Ocak 2011Türk Sağlık Hukuku?nda Cezalar ve Bunların Hukuksal Boyutları

 • Ocak 2011Türk Belediyecilik Hukuku?nda Temel Parametreler

 • Ocak 2011Avukatlığın Temel İlkeleri ve Hukuksal Veriler

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku?nun Ana Hatları

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku? ndaSözleşmesel Sorumluluk

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku? nda Sözleşme

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku? nda Sorumluluk Halleri

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku? nda Hukuki Sorumluluk

 • Ocak 2011Avukatlık Hukuku? nda Genel Olarak Hukuki Sorumluluk

 • Ocak 2011Dünyada Sosyal Bilimlerde Dünyada Beliren Yeni Trendler

 • Ocak 2011İş Kazaları ve Meslek Hastalığının Hukuksal Çerçevesi

 • Şubat 2010Uluslar arası İmam Şafii Sempozyumu

 • Ocak 2010Whatarethe main reasonsfornon-practising of internationalhumanrightsconvenants in islamiccountries

 • Ocak 2010Source of Law, theImplemantation of CivilLaw, Compresation of Iraq andTurkey, University of Dahok, Faculty of LawJournal, Dahok-Iraq,

 • Ocak 2010Hukukumuzda Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetim İlişkisi

 • Ocak 2010Hukukumuzda Yerel Yönetimlerin Gelir ve Giderleri

 • Ocak 2010Hukukumuzda İşçi-İşveren İlişkilerine Genel Bakış

 • Ocak 2010Türkiye?de Yargı ve Siyaset İlişkisi,

 • Ocak 2010Avukatlık Sözleşmesi?nde Sorumluluk Halleri

 • Ocak 2010Avukatlık Sözleşmesi?nde Sorumluluk

 • Ocak 2010Türk Çalışma Hukuku?nda Çalışma Şekilleri

 • Ocak 2010Yeni Anayasa Taslağı Üzerinde Değerlendirmeler

 • Ocak 2010Diyarbakır?ın Ortadoğudaki Önemi,

 • Ocak 2010Hukukun Geleceği Perspektifi

 • Ocak 2010Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye

 • Ocak 2010Belediye Hukuku?nda Temel İlkeler

 • Ocak 2010Sosyal Bilimlerde Dünyada Beliren Yeni Trendler

 • Ocak 2010Kırsal Kesimde Çalışan Kadınların Sağlık Hakkı

 • Ocak 2010Avukatlık Hukuku? nda Sorumluluk Halleri

 • Ocak 2010Hukukçuların Meslek Seçimi ve Hukuksal Eğitim Süreci

 • Mart 2009Training of theBrilliant andIncentivesRelevanttothis in TurkeyaimingtoBringupLeaders of Future

 • Şubat 2009İnsan Hakları Yönünden İnanç, Düşünce ve Görüş Bildirme Hakkı

 • Şubat 2009İmportance of propertyrights of muniscription

 • Ocak 2009AMIDI and His Opinions AboutINternational Human RightsConventions

 • Ocak 2009Importance of Diyarbakır

 • Ocak 2009Freedom of Thought, Speech andExpression in Media, AndReality of ArabHomeland

 • Ocak 2009Importance of Diyarbakır, International Diyarbakır Symposium

 • Ocak 2009Türk Belediye Hukuku?nda Kamu Gelirleri

 • Ocak 2009Türk Hukukunda Belediyelerin Gelir ve Giderleri

 • Ocak 2009Türk Hukukunda Belediyelerin Gelir ve Giderleri-2

 • Ocak 2009Türk Hukukunda Tehlike Sorumluluğu ve Yeni Borçlar Kanunu Taslağındaki Düzenlemesi,

 • Ocak 2009Belediyelerin Mali Düzenlemelerine İlişkin Hukuki Mevzuatımız

 • Ocak 2009CulturandLawRelations

 • Ocak 2009Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sistemimiz

 • Ocak 2009Temel Hak ve Özgürlüklerimiz, Bilgilerimizi Diyarbakır ile Paylaşalım Projesi

 • Ocak 2009Türkiye?de Sosyal Haklar

 • Kasım 2008Importance of Silvan, International Silvan Symposium, Importance of Silvan/

 • Ekim 2008Importance of Silvan

 • Ağustos 2008Çağımızın En Büyük Gücü; Bilgi Edinme

 • Temmuz 2008Çağımızda İnsan Hakları? nın Yeni Temayülleri

 • Haziran 2008İnsan Hakları Hukuku? nun Genel Hatları

 • Mayıs 2008Yeni Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Genel Sağlık Sigortası

 • Mayıs 2008Kamu Görevlileri Sendikacılığı ve Uygulaması

 • Nisan 2008Noterliğin Tarihçesi

 • Nisan 2008Uluslar arası Sendikalar Hukuku Çerçevesinde 4688 sayılı Yasanın Değerlendirilmesi

 • Nisan 2008AB Üyeliği Sürecinde Türkiye? nin Dış Görüntüsü

 • Mart 2008TurkeyandItsCulturalProblems, 25. International Conferance of St. Petersburg University

 • Ocak 2008Türk Personel Rejiminde Temel Unsurlar; Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve Uygulaması

 • Ocak 2008Noterliğin Hukuk Sistemi İçindeki Yeri

 • Ocak 2008KitabatMouasira

 • Ocak 2008Türk Toplu İş Hukukunun Genel İlkeleri

 • Şubat 2007Dünyada İki Tatvan? ın Mukayesesi (Arapça Sunum)

 • Ocak 2007Belediye Yönetimlerinde Personel rejimleri

 • Ocak 2007Comprehensive of two tatvan in the world

 • Ocak 2007İnsan Hakları Güvenliğe Feda Edilebilir mi?,

 • Ocak 2007Çocuk Hakları ve Uluslar arası Gelişmeler, İnsan Hakları Günü,

 • Ocak 2007Uluslar arası Sözleşmelerde Kadın Haklarına İlişkin Gelişmeler

 • Ekim 2006Belediye Yönetimlerinde İş ve Yöneticilik İlişkisi ve Uygulamada Çıkan Sorunlar

 • Şubat 2006Yeni Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenimiz,

 • Ocak 2006Belediye Hukukumuzda Personel Yöneticiliği

 • Ocak 2006Human rights and working rights in different human rights

 • Şubat 2005İş Hukukumuzda İşveren, Alt İşveren Kavramları

 • Şubat 2005Yeni Bireysel İş Hukuku

 • Ocak 2005Yeni Bireysel İş Hukukumuzda Temel Kavramlar

 • Ocak 2005Yeni Bireysel İş Hukukuna Giriş

 • Ocak 2005İcra-İflas Hukukumuzda Yeni Gelişmeler

 • Ocak 2005İş Hukukumuzda İşçi Kavramı ve Benzer Kavramlar

 • Ocak 2005Irak yasalarının uluslararası hukuka uygunluğu

 • Ocak 2005İş Hukukumuzda İş Akdinin Askıya Alınma Halleri

 • Ocak 2005İş Hukukumuzun Temel Kavramları ve Uygulamada Çıkan Sorunları

 • Ocak 2005İş Hukukumuzda İşçilik Hakları ve Hesaplanma Yöntemleri

 • Şubat 2004Dünyada İşçi Sendikalarının Faaliyetleri

 • Ocak 2004İcra-İflas Hukukumuzda Yeni Gelişmeler

 • Ocak 2003İcra-İflas Hukukumuzda Şikayet ve Yolları

 • Ocak 1999Cumhuriyet Dönemi Sosyal Hukuk Kazanımları-2

 • Ocak 1998Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 • Ocak 1998Cumhuriyet Dönemi Sosyal Hukuk Kazanımları-1

 • Şubat 1997Türkiye?de ve Dünyada Sendikal hareketler

 • Ocak 1996Human rights in different human rights

 • Ocak 19923. İzmir İktisat Kongresi?nde Türk İş Hukuku?nun Geleceği,