Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MERAGİ’NİN MAKASIDÜ’L-ELHAN VERSİYONLARI YAHUT YENİDEN ADLANDIRMA YAPILABİLİR Mİ? TIMURLU ŞAHRUH VE OSMANLI MURAD ARASINDA MERAGİ

Yegah Musiki Dergisi, cilt.2, ss.21-40, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)
Link

Mehmet Said'in 1775'te Yazdığı Zeyl-i Risale-i Edvar-ı Kadızade'si

Akademik Sanat Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, cilt.3, ss.128-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Nayi Osman Dede Edirne'ye Gitti mi?

Yegah Musiki Dergisi, cilt.1, ss.94-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Yusuf Kırsehri Mevlevi’nin Türk Müzik Tarihindeki Yeri: Yeni Sistemcilerin Kurucusu Müzik Teorisyeni

Researcher Social Science Studies, cilt.5, ss.655-679, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Nevbet-i müretteb: XI-XV. YÜZYILLARIN GÖZDE MUSIKI BIÇIMI NASILDI?

Tidsad, cilt.4, ss.176-204, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Serez 3872 Nolu Edvarın Sistematik Müzikoloji Yöntemiyle Incelenmesi

Akademik Bakış, cilt.59, ss.141-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

ALEVİ/BEKTAŞİ TURABİ BABA’NIN NAATINI MUSTAFA ITRİ BUHURİZADE BESTELEMİŞ OLABİLİR Mİ?

Porte Akademik, cilt.0, no.0, ss.118-129, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Urmevi’nin müzik anlatımında kadim altı-parmak-konum metodu ve perde transkripsiyon çözümü

RAST MÜZİKOLOJİ, cilt.4, no.2, ss.1281-1292, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Müzikoloji ve 2016 Taşköprülüzade Sempozyumu

musikidergisi, cilt.9, ss.1-4, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

“Müzikoloji ve koku tarihi veya Itri’nin babası ne iş yapardı

musikidergisi, cilt.9, no.14, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Türk müziği tarihinde ihtilalin öldürdüğü bestekar kimdi?

musikidergisi, cilt.9, no.8, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Bibliyografyasız müzikoloji olur mu?

musikidergisi, cilt.9, no.16, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Itri'nin yaşadığı ihtilaller

musikidergisi, cilt.9, no.29, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Urmiyeli Safiyyüddin ile “Devirler“ üzerine müzikoloji sohbeti

musikidergisi, cilt.9, no.5, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikoloji ve sanata verilen değer: Fehm-i Muhsin

musikidergisi, cilt.9, no.20, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikolojide iki ucu xxxlu değnek

musikidergisi, cilt.9, no.17, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikoloji, icra değişiklikleri – 2

musikidergisi, cilt.9, no.13, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikoloji ve icra değişiklikleri -1

musikidergisi, cilt.9, no.2, ss.1-4, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikoloji ve Meragi’nin besteleri

musikidergisi, cilt.9, no.23, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Müzikoloji ve tercümelerin katkısı

musikidergisi, cilt.9, no.22, ss.1-3, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Itri’nin keşfedilen yeni bir eseri

musikidergisi, cilt.9, no.29, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Itri muammasını çözen var mı?

musikidergisi, cilt.9, no.3, ss.1-2, 2016 (Hakemsiz Dergi)
Link

Türk Müziği Tarihinde Yeni Bir Dönemlendirme Önerisi

Medeniyet Sanat, cilt.1, ss.91-109, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

İlk Derlenen Nefes Antolojisinin Türk Müzikolojisindeki Yeri

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları, cilt.0, no.0, ss.101-117, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması

İdil Dergisi, cilt.1, ss.144-165, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe Müzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.15, ss.0-62, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Derviş Halil'in Bilinmeyen Risale-i Musikisi

Journal Of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, cilt.28, no.0, ss.221-257, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

XV. Yüzyılda Yazılmış Türkçe Musiki Nazariyatı Eserleri

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, cilt.0, no.0, ss.453-465, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Fatih Döneminde Mistikler ve Musiki

Folklor/Edebiyat, cilt.1, no.0, ss.75-80, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Musiki Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak Sefine-i Safi ve Ud

Musiki Mecmuası, ss.62-63, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Music Science in Old Encyclopedia Irshadul-qasid and effect of it to Ottoman Science

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 10 Kasım 2017, ss.1-9

Systemist Music theorist Abdulkadir Maragi and Philosophy of Makasid

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 10 Kasım 2017, ss.1-9

Tasköprülüzade nin Müzik Bilimi: Müzikolojik Çözümleme

Tasköprülüzade Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 Kasım 2016, cilt.1, ss.1-4

Nazariyat tez çalışmalarında Bazı Metot Problemleri: Kronoloji Hataları, Çeviri mi Sistematik Müzikoloji Metodu mu

Müzikte Metodoloji ve Müzikte İletişim Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.3-4
Link

Albanian and Turkish Music: Rumeli Türküleri

Urban Music in the Balkans, Tirana, Arnavutluk, 28 Eylül 2006, cilt.1, ss.445-450

Tasavvuf ve Türk Müziğine Etkisi: Müzik teorisi kitaplarından örnekler

International Symposium for Turkish Music in Ottoman Period, Bursa, Türkiye, 05 Nisan 2006, ss.1-4

Some Mythological Elements in The Turkish Music Sources

Contemporary Trends in Musicology and Ethnomusicology, Skopje, Makedonya, 11 Kasım 2005, cilt.1, ss.1-5

Timurlular Ve Osmanlilar Arasinda İki Müzisyenin Yolculuğu

600. Olüm Yildönümünde Emir Timur ve Mirası, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2005, ss.1-6

Çenginamenin Müzik Kaynağı Olma Bakımından Değeri

Eyüpsultan Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2001, cilt.1, no.0, ss.196-199
Link

Fatih Dönemi Musikişinaslarından Şemseddin Nahifi ve Bilinmeyen Bir Eseri

International Congress on Learning and Education in the Ottoman, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 1999, cilt.1, ss.227-238
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Darülelhana Armağan

Bestekar III. Selime Yapılan Darbeden Darülelhan'a Türk Musikisi Algısında Değer Değişimi, Gülçin Yahya Kaçar, Editör, Atatürk Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.379-393, 2018

Güzel Sanatlarda Güncel Akademik Araştırmalar

İrşadü’l-Kasıd’da Müzik Bilimi ve Osmanlıya Etkisi: Taşköprizade Örneği, Mehmet Yılmaz, Editör, Ivpe Cetinje Montenegro, Podgorica, ss.106-114, 2018 Özet

Meragi'den II. Murad'a Müziğin Maksatları Makasıdül-elhan

Atatürk Kültür Merkezi Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, 2015

Mustafa Itri Buhurizade Panoraması

Deutchland Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken Deuchland, 2015
Link

Writing the History of Ottoman Music

Is an Echo of Seljuk Music Audible?, Martin Greve, Editör, Orient-Institut Istanbul, Würzburg, ss.241-246, 2015 Creative Commons License

Selçuklu Topraklarında Müzik

Konya Valiliği Kültür Yayıncılık, Konya, 2010

Harizmi'nin Müzikbilimi

Özel Yayın, İstanbul, 2009
Link

Saraydaki Kemancı: Hızır Ağa ve Eseri

Özel Yayınları, İstanbul, 2009

Fatih Döneminde Musiki ve Musikişinaslar

İstanbul İstanbul Fetih Cem Yayınları, İstanbul, 2007
Link

Müzikoloji Ve Kaynakları

İtü Vakfı, İstanbul, 2006
Link

Pan'a armağan

Türk Müziğinde Garsona Sesleniş Sakinameler, 00, Editör, Pan Yayıncılık, İstanbul, ss.243-256, 2006

A Cultural Atlas of the Turkish World

Popular Music in Turkey Republic, Metin Eriş-Şerafettin Yılmaz, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayinevi, İstanbul, ss.488-499, 2006

A Cultural Atlas of The Turkish World

Music in Fatih Era, Birinci, Necati, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfi Yayinevi, İstanbul, ss.652-657, 2004

Mehmet Hafid Efendi ve Musiki

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000

The Great Ottoman- Turkish Civilization

Musicians in the Ottoman Empire and Central Asia in the 15th Century According to an unknown work of Aydınlı Nahifi, Çiçek K., Editör, Ankara Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, Ankara, ss.548-555, 2000

Ansiklopedide Bölümler

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

Electronic Online Systems (EOS) International , ss.md24846, 2015
Link

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

Electronic Online Systems (EOS) International , ss.md25127, 2015
Link

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

Electronic Online Systems (EOS) International , ss.24731, 2014
Link

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

Electronic Online Systems (EOS) International , ss.md25092, 2014
Link

Diğer Yayınlar