Paylaşımlar ve Duyurular

Kutbuddin Şirazi ve Eserindeki Beste

Kutbuddin Şirazi (ö.1311), sağlığında Urmevi'yi görmüş, Anadolu'yu beylikler döneminde gezmiş bir müzik teorisyenidir. Bu sunumlu konserde onun eserinde bulunan bestenin ilk defa icrası yapılmıştır. Sanat Danışmanı olarak çevrisini yaptığım bestenin notasını Ersin Çelik (hanende), rebab icracısı Şükran Alp, bendir icracısı Demet Uruş icra etmişlerdir.  

Kutbuddin sirazi ve eserindeki beste 2011.jpg