Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi

 • 2016 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi

 • 2011 - 2016Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

 • 2000 - 2011Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi Bölümü

 • 2012 - 2016Bölüm Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji

 • 2000 - 2000Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji

Verdiği Dersler

 • LisansMÜZİKOLOJİ TEORİLERİ

 • LisansTÜRK MUSİKİSİ TARİHİ

 • DoktoraOSMANLICA MÜZİK METİNLERİ

 • LisansDİSİPLİNLERARASI MÜZİKOLOJİ

 • LisansTÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

 • Yüksek LisansSİSTEMCİ OKUL

 • DoktoraMÜZİK EDVARLARI

 • Doktora17. YÜZYIL TÜRK MÜZİĞİ

 • Yüksek LisansTÜRK MÜZİĞİNDE BİBLİYOGRAFYA

 • LisansMÜZİKOLOJİYE GİRİŞ

 • LisansMÜZİKOLOJİ METODOLOJİSİ

Yönetilen Tezler

 • BODLEİAN KÜTÜPHANESİ 127-128 NUMARALI GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ

  USLU R.

  M.NURİ(Öğrenci), Doktora, 2016

 • TÜRK MUSİKİSİNDE HAFIZ POST

  USLU R.

  M.SÖYLEMEZ(Öğrenci), Doktora, 2016

 • İcra Özellikleri ve Sanat Hayatı Açısından Zehra Bilir

  USLU R.

  E.Er(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Son Havadis (1953-1966) gazetesinde müzik yazıları

  USLU R.

  G.Ertan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • İzmir Milli Kütüphanesi 2027 Nolu Mecmua-i Şuğul’ün İncelenmesi

  USLU R. (Eş Danışman)

  B.Güneş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Emin Dede’nin Türk Musikisindeki Yeri

  USLU R.

  N.Kanık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Mızrap Dergisinin İncelenmesi

  USLU R.

  S.Düzyol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Niyazi Sayın Tavrında Pozisyonlar

  USLU R.

  A.TAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008

 • Türk müziği kayıtları İçin Tasnif Sistemi Önerisi

  USLU R. (Eş Danışman)

  Ö.Derya(Öğrenci), Sanatta Yeterlik, 2008

 • KIRŞEHRİ EDVARININ İNCELENMESİ

  USLU R. (Eş Danışman)

  N.DOĞRUSÖZ(Öğrenci), Doktora, 2007

 • Safedi’nin Müzik Teorisi Eserinin İncelenmesi

  USLU R.

  E.Tetik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Rumeli Olay Türküleri

  USLU R.

  F.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Türk Destanları ve Müzik Unsurları

  USLU R.

  S.Tüfekçioğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • IV. Murad’ın Sarayında Müzik ve Müzisyenler

  USLU R.

  S.Tetik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Hasan Gülşeni'nin Güfte Mecmuası ve İncelenmesi

  USLU R.

  S.Erden(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • XVIII. Yüzyıla Ait Bir Güfte Mecmuasının İncelenmesi

  USLU R.

  T.Duran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Yavuz Sultan Selim’e Yazılan Bir Kitab-ı Edvar

  USLU R.

  D.Tekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003