Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi

 • 2011 - 2016Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

 • 2000 - 2011Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi Bölümü

 • 2012 - 2016Bölüm Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji

 • 2000 - 2000Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji

Verdiği Dersler

 • LisansMÜZİKOLOJİ TEORİLERİ

 • LisansTÜRK MUSİKİSİ TARİHİ

 • DoktoraOSMANLICA MÜZİK METİNLERİ

 • LisansDİSİPLİNLERARASI MÜZİKOLOJİ

 • LisansTÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

 • Yüksek LisansSİSTEMCİ OKUL

 • DoktoraMÜZİK EDVARLARI

 • Doktora17. YÜZYIL TÜRK MÜZİĞİ

 • Yüksek LisansTÜRK MÜZİĞİNDE BİBLİYOGRAFYA

 • LisansMÜZİKOLOJİYE GİRİŞ

 • LisansMÜZİKOLOJİ METODOLOJİSİ

Yönetilen Tezler

 • BODLEİAN KÜTÜPHANESİ 127-128 NUMARALI GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ, USLU R. , M.NURİ(Öğrenci), Doktora, 2016
 • TÜRK MUSİKİSİNDE HAFIZ POST, USLU R. , M.SÖYLEMEZ(Öğrenci), Doktora, 2016
 • İcra Özellikleri ve Sanat Hayatı Açısından Zehra Bilir, USLU R. , E.Er(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Son Havadis (1953-1966) gazetesinde müzik yazıları, USLU R. , G.Ertan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • İzmir Milli Kütüphanesi 2027 Nolu Mecmua-i Şuğul’ün İncelenmesi, USLU R. (Eş Danışman) , B.Güneş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Emin Dede’nin Türk Musikisindeki Yeri, USLU R. , N.Kanık(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Mızrap Dergisinin İncelenmesi, USLU R. , S.Düzyol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Niyazi Sayın Tavrında Pozisyonlar, USLU R. , A.TAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Türk müziği kayıtları İçin Tasnif Sistemi Önerisi, USLU R. (Eş Danışman) , Ö.Derya(Öğrenci), Sanatta Yeterlik, 2008
 • KIRŞEHRİ EDVARININ İNCELENMESİ, USLU R. (Eş Danışman) , N.DOĞRUSÖZ(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Safedi’nin Müzik Teorisi Eserinin İncelenmesi, USLU R. , E.Tetik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Rumeli Olay Türküleri, USLU R. , F.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Türk Destanları ve Müzik Unsurları, USLU R. , S.Tüfekçioğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • IV. Murad’ın Sarayında Müzik ve Müzisyenler, USLU R. , S.Tetik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Hasan Gülşeni'nin Güfte Mecmuası ve İncelenmesi, USLU R. , S.Erden(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • XVIII. Yüzyıla Ait Bir Güfte Mecmuasının İncelenmesi, USLU R. , T.Duran(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Yavuz Sultan Selim’e Yazılan Bir Kitab-ı Edvar, USLU R. , D.Tekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003