Genel Bilgiler

Biyografi

Doç.Dr.Recep Uslu, 1987'de Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi bibliyografya ve yazar heyetinde yer aldı. 1994'de Prof. Yalçın Tura’nın daveti üzerine İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünde öğretim elemanı oldu. Fikret Kutluğ, Haydar Sanal, Selahattin İçli’nin teşvikleriyle ulusal müzikolojiye yöneldi. 1999’da ilk kitabı yayınlandı. Türk Müzikoloji metodolojisindeki eksikleri görerek güfte mecmuaları ve Türk müziği eserlerinin sistematik müzikoloji yöntemleriyle incelenmesi gerektiğini ortaya koydu. Müzikoloji ve Kaynakları (2006) adlı eseri halen birçok konservatuvarda ders kitabı olarak okutulmaktadır. Prof. Cihat Aşkın’la İTÜ TMDK Müzik Kütüphanesini hizmete açtı. İsmail Hakkı Bey’in müzik arşivinin önemine dikkat çeken yazısı (2008), TRT’de bulunan arşivin online projelendirilmesini (2012) sağladı.

Prof. Dr. Gülçin Y. Kaçar’ın davetiyle, GÜ TMDK Müzikoloji Bölümünü kurdu (2011) ve bir süre başkanlığını yaptı (2011-2016). “Yeniden-inşa” müzikoloji metoduyla geliştirdiği “Selçuklu Topraklarında Müzik” projesi Cumhurbaşkanlığı Köşkünde konserle temsil edildi (2013). Aynı yıl Kültür Bakanlığı ve Türk Musikisi Vakfı tarafından “Yılın Müzik Yazarı” ödülüne layık görüldü. 2016’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümüne davet edildi, halen bu bölümde Müzikoloji ABD'de görev yapıyor iken 2019 Nisan'da Doçent oldu, bölümün kapatılmasıyla 2020'de Türk Musikisi Bölümü öğretim üyesi oldu.

Ulusal ve Uluslararası Müzikoloji sempozyumlarında bildiriler, konferanslar ve seminerler verdi (Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Çin gibi). Lisans ve lisansüstü tezler yönetti. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinden birçok teşekkür ve taltif sahibidir.

Türk müziği tarihine kazandırdığı ilklerden bazıları: Müzik teorisyeni Mehmed Ladiki'nin ilk Türkçe yazılmış mantık eseri; Şems-i Rumi, Hasan Sezayi, Halil Sünbüli, Yusuf Dede’nin müzik eserlerini tespit etti. İlk defa yapılan Uluslararası Müzik ve Dans sempozyumu bilim kurulunda yer aldı (2015). Mustafa Itri Buhurizade hakkında en geniş biyografiyi yayınladı (2015, 550 s.).

Çalışmaları Doğan Hızlan, Eugene Popescu-judetz, Cem Behar ve İhsan Özgen’in övgülerine neden oldu. Özgen Gürbüz’le “Tarihsel Akışı İçinde Türk Musikisi” Ankara TRT Nağme radyosu programlarına konuk olarak katıldı (2015-2016, 2018-2019).

Academia.edu üyesi olup makale ve ders notları çeşitli ülke bilim adamları tarafından takip edilmektedir. Musikidergisi.com’da köşe yazarıdır.

Bazı yayınları: Hafid Efendi ve Musiki (1999), Müzikoloji ve Kaynakları (2006; 2. Bs. 2014), Fatih Döneminde Musiki (2007), Mecmua-i Güfte: NO 3135 (2010), Saraydaki Kemancı Hızır Ağa (2010), Selçuklu Topraklarında Müzik (2010; 2. Bs. 2015); Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı: Tahririyye (2009, Prof. Nilgün D. Dişiaçık ile), Ruhperver: Leiden 1175 (2008, Prof. Sureyya Agayeva ile), Yusuf Dede’nin Risale-i Edvarı (2015), Mustafa Itri Buhurizade Panoraması (2015), Atrab Çevirisi (2015). Meragi’den II. Murad’a Müziğin Maksatları Makasıdül-elhan Tercümesi (2015). Meragi'nin Son Müzik Eseri Zevaid-i fevaid-i Aşere (2019).

Kurum Bilgileri

Birim
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Türk Musikisi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Türk Musikisi Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
recep.uslu@medeniyet.edu.tr
Web Sayfası
medeniyet.academia.edu
İş Telefonu
+90 216 280 2461
Ofis
E031