From Ideal State to Impossible State: The Idea of State in Islamic Economics


Yılmaz İ., Ateş B., Soylu M.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.111-140, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31679/adamakademi.898087
  • Journal Name: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-140

Abstract

This article aims to provide a comparative study on the role of state on market in the eyes of founding fathers of Islamic economics. Wael B. Hallaq’s core arguments in his book ‘The Impossible State’ are adopted since he develops an authentic approach towards the role of state on the relationship between sharia, ethics and market beyond orientalist perspective. While founding fathers’ approaches on the role of state in economics are examined, state is assumed to have transcendental, omnipotent and benevolent characters. This article, however, argues that modern state should be analyzed in Islamic economic studies with its subversive aspects.

Bu çalışma Wael B. Hallaq’ın İmkânsız Devlet adlı eserinden yola çıkarak İslam iktisadı literatürüne önemli katkılarda bulunmuş kurucu figürlerin devlet-piyasa ilişkilerinde devlete atfettikleri role dair mukayeseli bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Hallaq’ın görüşlerinin esas alınmasının ardında kendisinin oryantalist bir bakış açısının ötesinde şeriat, ahlak ve piyasa ilişkilerine dair devletin rolünü de dahil eden özgün bir yaklaşım sunması yatmaktadır. Mevcut literatürde, İslam iktisadının kurucu figürlerinin devlete dair yaklaşımları da ele alındığında, İslam ve devlet daha çok soyut düzlemde ve ideal olumlu çağrışımlarıyla ele alındığı için bu çalışma İslam iktisadına dair yapılan çalışmalarda modern devletin yapısını sorgulamaksızın özgün bir iktisadi alternatiften bahsetmenin güçlüklerini ele almaktadır.