Zafer-nâme/Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad (Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi)


Benli Ş.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.00, 2022

  • Publication Type: Encyclopedia
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ahmet Yesevi Üniversitesi