Posterior Bölgelerde Kronik Enfekte Diş Çekim Soketlerine Yapılan İmmediat İmplantasyon Uygulamaları


Özkan E., Özdemir M.

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.279

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.279

Abstract

Aim: Immediate implantation can be performed in limited cases. Immediate implantation are successfully applied especially as a result of tooth fractures, endodontic treatment fails, excessive material loss and external root resortion. The immediate application in chronic infected tooth extraction sockets without active suppuration is still controversial. In our study, the principles, criteria and limitations of implant applications to chronic infected sockets in the posterior region are discussed with the literature review and case reports.

Case: Six dental implants with low torque values were immediately applied to chronic infected molar tooth extraction sockets with no active suppuration and intra-bone destruction in a total of 5 patients without any systemic disease and then prosthetic treatments were performed. Average follow-up was 1 year.

Results: Immediate implant applications to infected tooth extraction sites with very low torque values under certain procedures are successful.

Amaç: İmmediat implantasyon uygulamaları sınırlı vakalarda yapılabilmektedir. Özellikle travma sonucu meydana gelen diş kırıkları, endodontik tedavi hataları, aşırı kron harabiyeti ve enfeksiyon olmayan kök rezorbsiyonları neticesinde immediat implantasyonlar başarıyla uygulanmaktadır. Aktif süpürasyonun olmadığı kronik enfekte diş çekim soketlerine immediat uygulamaları ise halen tartışmalıdır. Çalışmamızda posterior bölgedeki kronik enfekte diş çekim bölgelerine yapılan implant uygulamalarının esasları, kriterleri ve limitasyonları literatür derlemesi ve vaka sunumları ile tartışılmaktadır.

Olgu Sunumu: Herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan toplam 5 hastada, aktif süpürasyonun olmadığı, kemik içi destrüksiyon görülen kronik enfekte molar diş çekim soketlerine immediat olarak düşük tork değerlerinde 6 adet dental implant uygulanmış ve sonrasında protetik tedaviler yapılmıştır. Vakalar ortalama 1 yıl takip edilmiştir.

Sonuç: Enfekte diş çekim bölgelerine belirli prosedürler altında çok düşük tork değerlerinde yapılan immediat implant uygulamaları başarılı sonuçlar vermektedir.