INVESTIGATION ON THE MUSIC NOTATION SYSTEM OF ALÎ UFKÎ, DEMETRIUS CANTEMIR AND KEVSERÎ IN THE CONTEXT OF TRADITION OF TURKISH MUSIC ON THE EXAMPLE OF UZZAL PEŞREVİ


Dural S.

Rast Müzikoloji Dergisi, vol.2, no.1, pp.147-162, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Rast Müzikoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.147-162

Abstract

Türk müzik geleneği, kendine has aktarım özellikleriyle, nesilden nesile aktarılmıştır. Bu aktarımın, daha çok sözlü olarak gerçekleşmiş olduğu ve halen de bu şekilde sürdüğü rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca Türk müziğinin yazılı olarak kâğıda aktarılması bakımından da, 17. yüzyıldan itibaren önemli adımlar atılmaya başlandığı görülür. Bu adımlar arasında sayabileceğimiz, birbirini takip eden dönemlerde yaşamış ve eser vermiş olan Ali Ufkî, Kantemiroğlu ve Kevserî’nin müzik yazıları, Türk müzik geleneği açısından önemli kaynaklar olarak karşımıza çıkar. Çalışmamızda bu üç müzik adamının kaydettiği ve çevriyazısını yaptığımız uzzal peşrevi müzik yazılarını; form özellikleri, akort, tempo- usûl ve makam başlıkları altında karşılaştırarak ve icra ederek, Türk müzik geleneği bağlamında değerlendirmeye çalışacağız.