Mucormycosis


Çağ Y., Vahaboğlu H.

in: Fırsatçı Mantar Enfeksiyonları-2020, Turan Aslan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.58-63, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.58-63
  • Editors: Turan Aslan, Editor

Abstract

Until recently, the terms mucormycosis and zygomycosis have been used interchangeably.

Currently, mucormycosis defines infections caused by fungi from the Mucorales. A significant increase

in the incidence of mucormycosis is reported parallel to the increase in population under risk, especially

hematological malignancies. Despite all the developments in medicine, mucormycosis infections are still

at high mortality rates. Rapid diagnosis and early treatment of the disease are very important to increase

survival. It is very important to consider clinically mucormycosis in the differential diagnosis in sensitive

patients for diagnosis. The definitive diagnosis of mucormycosis is with culture and histopathology. Appropriate

imaging should be performed as soon as possible to detect disease localization and spread. Successful

treatment in mucormycosis is possible with early diagnosis, correction of underlying risk factors,

immediate initiation of antifungal therapy and, if possible, surgical removal of all necrotic tissues. Amphotericin

B Lipid formulations are still the first choice antifungal agents recommended.

Yakın zamana kadar mukormikoz ve zigomikoz terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmakta

iken günümüzde, mukormikoz Mucorales takımından mantarların neden olduğu enfeksiyonları tanımlamaktadır.

Hematolojik maligniteler başta olmak üzere riskli hasta populasyonundaki artışla orantılı

olarak mukormikoz insidansında zamanla önemli oranda artış bildirilmektedir. Tıptaki tüm gelişmelere

rağmen mukormikoz enfeksiyonları halen yüksek mortalite oranlarıyla seyretmektedir. Sağkalımı arttırmak

için hastalığın hızlıca tanınması ve erken tedavisi çok önemlidir. Tanı için duyarlı hasta gruplarında

klinik olarak mukormikozu ayırıcı tanıda düşünmek çok önemlidir. Mukormikozun kesin tanısı

kültür ve histopatoloji iledir. Hastalık lokalizasyonunu ve yayılımını tespit etmek için en kısa sürede

uygun g.rüntüleme yapılmalıdır. Mukormikozda başarılı tedavi erken tanı, altta yatan risk faktörlerinin

düzeltilmesi, antifungal tedavinin derhal başlanması ve mümkünse tüm nekrotik dokuların cerrahi olarak

ortadan kadırılmasıyla mümkündür. Amfoterisin B Lipid formulasyonları halen ilk tercih olarak önerilen

antifungal ajanlardır.