“18. ve 19. Yüzyılda Osmanlıda Aşı Çalışmalarının Serüveni: Çiçek Aşısı Örneği-”


Creative Commons License

Şimşek A.

in: Din – Bilim Dikotomisinde Aşı Uygulamaları: Aşı Karşıtlığında Dini ve Tarihi Kaygılar., Yakup Koçyiğit, Editor, Karabük Üniversitesi Yayınları, Karabük, pp.100-129, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Karabük Üniversitesi Yayınları
  • City: Karabük
  • Page Numbers: pp.100-129
  • Editors: Yakup Koçyiğit, Editor

Abstract

Aşılama, insanları hastalıklardan korumaya yönelik bir girişimdir. Dünya veba ve kolera gibi çaresiz görünen hastalıklardan yüzyıllar boyunca kurtulmaya çalışmıştır. Salgın hastalıklarla mücadelede aşı ile salgın hastalıkların tarihi kıyaslanırsa aşının kısa bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Kısa tarihi olmasına rağmen aşı, pek çok hastalığı tedavi etmeyi başarmıştır.  Çiçek hastalığı nedeniyle dünyada ümitsizlik yaşanırken bulunan aşılarla hastalık tamamen kontrol altına alınmıştır. Dünya tarihinde aşı yöntemiyle sonlandırılmış ilk salgın hastalığın çiçek hastalığı olduğu söylenebilir. Osmanlı’da çiçek hastalığı konusunda alınan tedbirler Avrupa’ya mektuplarla anlatılmıştır. Osmanlı’nın aşılamaya benzer olarak değerlendirilebilecek çiçek tedavisi yöntemi aktarılarak çiçek hastalığına çare olabilecek uygulamaların varlığı konusunda Avrupa bilgilendirilmiştir. Daha sonrasında Avrupa’da geliştirilen çiçek tedavisi tüm Dünya’da uygulanır hale gelmiştir. Osmanlı Devleti Avrupa’da çiçek aşısı ve tedavisi konusunda yaşanan gelişmeleri takip etmiş ve topraklarında yaşanan çiçek hastalığına karşı alınabilecek önlemleri yeni tekniği dikkate alarak artırmıştır. Çiçek aşısı konusunda belli zaman aralıklarıyla yayınlanan nizamnamelerde Osmanlı Devleti’nin çiçek hastalığının salgın haline gelmemesi ve toplumda görünürlüğün azalması için pek çok tedbir aldığı görülmektedir. Çiçek hastalığının yayılmaması konusunda alınan tedbirleri hasta olmadan önce aşılanma, hasta olanlarla temasın yasaklanması (karantina), devletin resmi olarak hazırlanan şahadetnameler yoluyla çiçek hastalığını kontrol altında tutması ve hastalığın seyri konusunda bilgi sahibi olması, aşının ve aşıyla gerekli işlemlerin kolaylaştırılması, aşı yapan görevlilerin istihdam edilmesi ve maaşlarının verilmesinin de içerisinde olduğu pek çok önlem aldığı anlaşılmaktadır.