Contrarian strategy or relative strength strategy: An evidence from the Turkish stock market in 2010s


Yiğit F.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.593-605, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.593-605

Abstract

The question of whether future prices may be estimated using historical data of stock prices has been one of the most controversial topics in finance literature. The finance literature have reached a consensus about the presence of various anomalies in stock markets. However the empirical findings on overreaction anomaly are still inconsistent. Contrarian strategy advocates argue that “selling winners and buying losers” will yield abnormal returns while relative strength strategy advocates assert vice versa. This study examines the profitability of contrarian or relative strength strategies using the data from Borsa Istanbul in 2010s. The winners portfolios in formation periods generate negative abnormal returns in all holding periods except 2019 while the losers portfolios in formation periods generate positive abnormal returns in all holding periods. The findings support the overreaction hypothesis and indicate that losers outperform winners in medium-term. Borsa Istanbul exhibits medium-term reversals and investors may acquire abnormal returns using contrarian strategy. Hence the violation of weak form market efficiency has been revealed in Turkish stock market. We conclude that overreaction is asymmetric and it may be observed in winners rather than losers.

Hisse senedi fiyatlarının geçmiş verileri kullanılarak gelecekteki fiyatların tahmin edilip edilemeyeceği, finans literatürünün en çok tartışılan konularından biri olmuştur. Finans literatürü, hisse senedi piyasalarında çeşitli anomalilerin varlığına ilişkin fikir birliğine varmıştır. Ancak aşırı tepki anomalisine dair bulgular halen çelişkilidir. Zıtlık stratejisi savunucuları “kazandıranları satma ve kaybettirenleri alma”nın normalüstü getiri sağlayacağını ileri sürerken göreceli güç stratejisi savunucuları tam tersini iddia etmektedir. Bu makale 2010’lu yıllarda Borsa İstanbul verisini kullanarak zıtlık veya göreceli güç stratejilerinin geçerliliğini incelemektedir. Portföy oluşturma dönemlerinde kazandıran portföyler, 2019 haricindeki tüm elde tutma dönemlerinde negatif normalüstü getiri sağlarken portföy oluşturma dönemlerinde kaybettiren portföyler tüm elde tutma dönemlerinde pozitif normalüstü getiri sağlamaktadır. Bulgular aşırı tepki hipotezini desteklemekte ve orta vadede kaybettirenlerin kazandıranlardan daha iyi performans gösterdiğini işaret etmektedir. Borsa İstanbul orta vadeli fiyat geri dönüşleri göstermekte ve yatırımcılar zıtlık stratejisi kullanarak normalüstü getiriler sağlayabilmektedir. Böylece Türkiye hisse senedi piyasasında zayıf formda piyasa etkinliğinin ihlali ortaya çıkarılmıştır. Aşırı tepkinin asimetrik olduğu ve kaybettirenlerdense kazandıranlarda gözlemlenebileceği sonucuna varılmıştır.