Egzistansiyal Bir Ölümle Ölmek: Heidegger'de Ölüme Doğru Varlık


Creative Commons License

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.401-429, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.401-429

Abstract

Bu çalışma, Heidegger’in Varlık ve Zaman adlı eserinde yer alan “Dasein’ın Olası Bütün-Oluşu ve Ölüme Doğru Varlık” başlıklı kısmı ele alıyor. Burada biz Heidegger’in egzistansiyal analizinden hareketle Varlık ve Zaman’ın ilgili kısmını (§ 46 ila § 53’ü) ele almayı ve bu surette Dasein ontolojisinde önemli bir yer işgal eden “ölüme doğru varlık” (Sein zum Tode) kavramını tahlil ve şerh etmeyi amaçlıyoruz. İşaret etmeli ki bu çaba, yer yer hermenötik bir döngü içeriyor; dolayısıyla biz, ileride gelecek olan konuyu bazen önceden takdim etmek suretiyle, okuyucuya ilkin meselelere dair bir aşinalık kazandırmayı ve sonra onu peyderpey toparlayıcı bir kavrayışa yöneltmeyi amaçlıyoruz. Anahtar Kelimeler: Dasein, ölüm, son, henüz-olmamışlık, ölüme-doğru-varlık, bütünlük, noksanlık, önceleme, kaygı, endişe, benimkilik, gündeliklik, herkes.