Heidegger'in Varlık ve Zaman'ında Dünya ve Anlamlılık


Creative Commons License

Gözel Ö.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, no.41, pp.95-110, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.95-110

Abstract

Bu makalede Hedegger’n Varlık ve Zaman adlı esernde dünya ve anlamlılık teması ele alınıyor. Söz konusu eserde yer alan §17 ve §18 şerh edlyor ve bu bağlamda da el-altındalık  gönderme, şaret, lgllk, olmaya bırakma, dünya, dünyasallık gb flozofun çokça başvurduğu kavramlar analz edlyor. Varlık ve Zaman’da, Dasen’ın varlıktak merkez ve ayrıcalıklı rolü esas alınıyor. Bu çerçevede anlamlılığın Dasen’ın eşya le teorye öncel lşksnden kaynaklandığı ortaya konuyor. Son tahllde dünyaya anlam verenn dünya-da-olma olarak Dasen olduğu görülmektedr. Ne var k burada anlam-verme blnen anlamda dealzme dayanmayıp Dasen’ın gündelk yapıp-etmeler, kısacası pratk faalyetler çnden meydana gelmektedr. Varlık ve Zaman’da Dasen şeyler soyutlama yoluyla düşünen br varolan olarak değl de, daha zyade onlarla somut yaşantı çnde ş gören br varolan olarak resmedlmektedr. Şu halde anlam/lılık bu eserde theoria (temaşa) düzeynde değl de, daha zyade praksis (şgörme) düzeynde kavranıp betmlenmektedr. Demek k esasta dünya teork br lgyle kendsn seyrettğm ve üzerne önermeler kurduğum br şey ya da şeyler bütünü değldr; ama ona doğru davrandığım ve ona soğrulduğum gündelk meşgalelermde açığa çıkan br lşkler ya da göndermeler sstem ve nhayetnde de br anlamlılık ağıdır. Anahtar Kelmeler: El-altındalık, Gönderme, İşaret, İlgllk,  Olmaya Bırakma, Anlamlılık, Dünya.