Current Issues on the Crime of Violation of Confidentiality of Communication where the Offender is the Party to the Communication (TPC art. 132/3)


Tekin D.

Ceza Hukuku Dergisi, vol.15, no.43, pp.567-582, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 43
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Ceza Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.567-582

Abstract

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarını düzenleyen Türk Ceza Kanunu 132. maddenin üçüncü fıkrasında kişinin kendisinin taraf olduğu bir haberleşmenin içeriklerini sadece kaydetmesi ve/veya bu içerikleri aleni olmayan şekilde ifşa etmesi eylemlerine suç tanımında yer verilmemiştir. Doktrinde bu eylemlerin, kanunilik ilkesinden hareketle, suç oluşturmadığı görüşü hâkimdir. Ne var ki bu genel kabul özellikle telefon görüşmelerinin kaydedildiği ve aleni olmayan bir şekilde olsa dahi üçüncü kişilere ifşa edildiği durumlarda kişisel verileri hukuki korumadan mahrum bırakmak tehlikesini taşımaktadır. Dahası, Yargıtay uygulamasında bu kayıt ve aleni olmayan ifşa eylemlerinin TCK m. 132/3’ün tipikliğine uymadığı belirlenmekle birlikte bu haberleşme içeriklerinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 134) bağlamında tartışıldığı da tespit edilmiştir. Haberleşmenin tarafı olan kişinin kaydettiği ve aleni olmadan ifşa ettiği haberleşme içerikleri günümüzde pek çok kişi tarafından akıllı telefonlara yüklü görüşme kaydetme uygulamaları yoluyla kaydedilen ses kayıtları şeklinde tezahür ettiğinde bu içeriklerin hukuki değerlendirmesi daha da önem arz eder hale gelmiştir. Bu makalede doktrinde kabul gören görüşler ve Yargıtay uygulamasından hareketle TCK m. 132/3’ün kapsamında olmayan kayıt ve ifşa eylemleri nedeniyle faillerin cezai sorumluluğu tartışılacak, sorunlu görülen hususlar tespit edilecek ve bazı çözüm önerileri ortaya koyulacaktır.