Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi


Radmard S., Karataş İ. H. , Öksüz Gül F.

Hacettepe University Journal of Education, vol.36, no.2, pp.406-429, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.16986/huje.2019056302
  • Title of Journal : Hacettepe University Journal of Education
  • Page Numbers: pp.406-429

Abstract

Bu çalışmada, okul yapısının tasarımına ilişkin ulusal ve uluslararası bağlamda yapılan araştırmaların kavramsal ve yöntemsel eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamıştır Bu amaç doğrultusunda 1997-2018 yılları arası gerçekleşen ve belli kriterlerle sayıları kısıtlanan 137 makale içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Ulusal bağlamda araştırmaların kavramsal yöneylemleri; bireysel öğrenme ve eğitim alanları, eğitimin pedagojik yönünü yansıtan alanlar, kurumsal mimari ve eğitim alanları temaları altında ele alınmıştır. Uluslararası çalışmaların incelenmesiyle elde edilen temalar ise şu şekildedir: çevresel konfor ve öğrenme, sürdürülebilir eğitim binaları, sanat, estetik ve öğrenme alanları, okul yapısını mekân ve pedagoji ile ilişkisi bağlamında değerlendirme. Yöntemsel eğilimler incelendiğinde hem ulusal hem de uluslararası araştırmaların sayısal olarak 2017 yılında yoğunlaştığı ve bu araştırmaların %50’den fazla bir bölümünde araştırma yaklaşımının tanıtılmadığı görülmüştür. Ulusal çalışmaların %60’tan fazlasında araştırma tasarım türü (deseni) belirtilmemiş, ancak uluslararası çalışmaların sadece %9,7’sinin araştırma tasarım türüne ait bilgiler verilmemiştir. Hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda ağırlıklı olarak birincil veri kaynağı kullanıldığı ve veri kaynağı kitlesinin daha çok “mekân/bina” olarak belirlendiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de yapılan çalışmaların bilimsel dayanaklarının yeterince sağlam olmadığı ve eğitimi dönüştürme işlevine sahip olmadığı görülmüştür. Yapılacak olan araştırmaların; veri kaynağının belirlenmesi, veri toplama, veriyi analiz etme ve raporlama noktasında güncel araştırma tasarım türlerine dikkat edilerek oluşturulması önerilmektedir. Bunun yanında araştırmaların betimleyici olmaktan öte derin incelemeler içermesi gerekli görülmektedir.