Türkiye'de Bölgeleme ve Bölge Planlama Sorunları


Çelikbilek A.

3rd International Regional Development Conference, Bingöl, Turkey, 15 October 2015, pp.1126-1139

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1126-1139

Abstract

TÜRKİYEDE BÖLGELEME ve BÖLGESEL PLANLAMA SORUNLARI

Regioning And Regional Planning Problems In Turkey

 

Ayça ÇELİKBİLEK *

 

ABSTRACT

The primary goal of this study is revealing existing problems faced during regional planning studies by examining former regional plans conducted in different periods in Turkey and offering some solutions for them. In this context, firstly the study will focus on examining the definition of region and probe what the region types are and then occurrence of planning regions and development process of regional planning in Turkey will be investigated. After the prior regional studies in Turkey are investigated, boundaries of regions which are contained by currently used regionalisation studies and again the boundaries of upper scale plans -regional plans and environmental plans will be overlaid in order to evaluate their consistency to each other. Thus, both the consistency of upper scale plans to each other and the ability of transfer regional level data properly to the plans will be analyzed. At the end of that study, with the determination of regional boundaries based problems in regional planning,  the need for a new kind of regionalisation study will be semtinized.

Keywords: Regioning, Regional Planning, physical planning, planning hierarchy, NUTS

 

TÜRKİYEDE BÖLGELEME ve BÖLGESEL PLANLAMA SORUNLARI

Regioning And Regional Planning Problems In Turkey

 

Ayça ÇELİKBİLEK *

 

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de yapılmış bölgeleme çalışmalarını, çeşitli dönemlerde yapılan bölge planları inceleyerek, bölgesel planlama çalışmalarında yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu sorunların ortadan kaldırılması için çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda, çalışma ile öncelikle bölgenin ve bölge çeşitlerinin neler olduğu irdelenecek, ardından plan bölgelerinin ortaya çıkması ve Türkiye’de bölge planlamasının gelişim süreci incelenecektir. Türkiye’de günümüze değin yapılmış bölge çalışmaları incelendikten sonra, son olarak günümüzde kullanmakta olduğumuz her bir bölgeleme çalışmasının içerdiği bölgelerin ve üst ölçekli planlar olan bölge planları ve çevre düzeni planlarının sınırları haritalar üzerinde çakıştırılarak birbirleri ile uyumu ölçülecektir. Böylece gerek ülkemizdeki üst ölçek planların birbirine uyumu gerek bölgeler düzeyinde toplanan verilerin planlara sağlıklı aktarılma yeteneği değerlendirilmiş olacaktır. Bu çalışmanın sonucunda, bölge planlamasında bölge sınırlarına dayalı sorunların tespiti ile yeni bir bölgeleme çalışmasının gerekliliği irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Bölgeleme, bölge planı, fiziksel planlama, plan hiyerarşisi, NUTS