Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient


Turan D., Doğan Ö., Çağ Y., Aksaray S., Özakkaş F., Soysal E.

Haydarpaşa Numune Medical Journal, vol.60, no.4, pp.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 60 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.14744/hnhj.2019.55823
  • Journal Name: Haydarpaşa Numune Medical Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Invasive fungal infections (IFEs) are significant causes of morbidity and mortality, particularly in patients with hematological malignancies and immune deficiency. The fungus Aspergillus is the most commonly detected cause of IFEs in this patient group, although recent studies have reported rare fungi as the causative agent. We present here the case of an 80-year-old male patient who was undergoing remission induction chemotherapy due to acute myeloid leukemia (AML). The patient developed an invasive pulmonary fungal infection caused by the fungus Spiromastix during therapy with liposomal amphotericin B (LAmB) following posaconazole prophylaxis (POS), and was treated successfully with voriconazole (VOR). There have been two studies to date in literature detailing the isolation of the fungus Spiromastix, although this is the first case report from Turkey.

İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE), özellikle hematolojik maligniteli ve immün yetmezliği bulunan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hasta grubunda İFE etkeni olarak en sık Aspergillus cinsi küf mantarları saptanmakla birlikte, son yıllarda nadir rastlanan küflerin de etken olabileceği çeşitli yayınlarda bildirilmiştir. Bu raporda akut miyeloid lösemi (AML) tanısı ile remisyon indüksiyon kemoterapisi alan 80 yaşında erkek hastada posakonazol (POS) profilaksisini takiben Liposomal Amfoterisin B (LAmB) ile tedavi sırasında, Spiromastix cinsi küf mantarına bağlı gelişen ve vorikonazol (VOR) ile başarılı bir şekilde tedavi edilen invaziv pulmoner fungal enfeksiyon olgusu sunulmaktadır. Günümüze kadar literatürde Spiromastix cinsi küf mantarının etken olarak izole edildiği iki olgu bildirilmiş olup, bizim olgumuzda Türkiye’den bildirilen ilk olgu olma özelliğini taşımaktadır.