Böbrek ve üreter taşlarında ESWL başarısını öngörmede radyografik ve litotriptör parametrelerinin klinik önemi


Creative Commons License

Efiloğlu Ö., Çakıcı M. Ç. , Kazan H. Ö. , Keser F., Yıldırım A. , Atış R. G.

Endoüroloji Bülteni, vol.13, no.3, pp.78-84, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.54233/endouroloji.969883
  • Title of Journal : Endoüroloji Bülteni
  • Page Numbers: pp.78-84

Abstract

ÖZET

Amaç: Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL), böbrek ve proksimal üreter taşlarının tedavisinde en sık

kullanılan yöntemlerdendir. Çalışmamızda, ESWL başarısı için hangi parametrelerin etkili olduğunu saptamayı

amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında, ESWL uygulanan 253 hasta prospektif olarak elde

ettiğimiz ESWL veri tabanımızdan geriye dönük olarak analiz edildi. Kırk dört hastaya üreter taşı nedeniyle

ESWL, 209 hastaya böbrek taşı nedeniyle ESWL uygulandı. Taş tipi, taş boyutları, hounsfield birim dansitesi

(HBD), taş-cilt mesafesi (TCM) ve taşların yerleşimi, hastaların cinsiyeti ve yaşı, şok dalgalarının gücü ve sayısı

ile toplam seans sayısı analiz edildi.

Bulgular: Genel tedavi başarı oranı tüm taşlar için %71,1, böbrek taşları için %70,3 ve üreter taşları için

%75 idi. Taş boyutu, şok dalgası sayısı ve HBD böbrek taşlarının başarısını öngörmede etkili parametrelerdi.

Yaş ve taş boyutu, tek değişkenli regresyon analizinde üreter taşları için başarının belirleyicileriydi. Çok

değişkenli regresyon analizinde hem böbrek hem de üreter taşları için başarıyı öngören tek parametre taş

boyutuydu (sırasıyla p=0,002 ve p=0,005). Üreter taşları için başarı oranı, 11,5 mm boyutu kestirim değeri

olarak tanımlandığında, %81,8 duyarlılık ve %78 özgüllükle tahmin edilebilir olarak saptandı.

Sonuç: Böbrek taşları ve üreter taşları ESWL ile başarıyla tedavi edilebilir. Daha küçük ve HBD daha düşük

olan böbrek taşlarının başarı oranı daha yüksektir. Üreter taşlarında ise daha genç hastalar ve daha küçük

taşlar daha etkili bir şekilde parçalanabilir. ESWL başarısı için en önemli parametre taş boyutudur.

Anahtar Kelimeler: vücut dışı şok dalga litotripsi, böbrek taşı, üreter taşı, hounsfield birim dansitesi