Sosyal Bilimlerde Yayın Performansı ve Akademik Veri Merkezi Önerisi


Yiğit F.

Technical Report, pp.1-8, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Akademik alanda yürütülen çalışmaların başarısının en önemli kıstaslarından bir tanesi şüphesiz yayındır. Yayın performansı konusunda dünya çapında gözlenen artışa paralel olarak Türkiye'de de fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında yapılan yayınlarda son yıllarda ciddi bir artış olduğu söylenebilir. Fakat bu artış, yayın niteliği ve bilim dünyasına katkısı sorgulamalarını da beraberinde getirmektedir.

Fatih Yiğit "Sosyal Bilimlerde Yayın Performansı ve Akademik Veri Merkezi Önerisi" başlığıyla kaleme aldığı politika notunda Türkiye'de yayın performansını ve etki değerini nicel veriler doğrultusunda değerlendirmektedir. Türkiye'de yayın performansına yönelik son yıllardaki artışa rağmen, sosyal bilimlerin fen bilimlerine nazaran hem nicelik olarak hem de etki alanı açısından geride kaldığına dikkat çeken Yiğit, sosyal bilimlerdeki yayın performansı sorununun nasıl aşılabileceğini tartışmaktadır. Yayın performansı sorununun sebeplerinden biri olarak veri problemine dikkat çeken Yiğit, bu sorunun aşılmasına yönelik olarak kamu ve özel sektör tarafından elde edilen tüm verileri tek bir kanaldan sunabilecek Akademik Veri Merkezinin kurulmasını önermektedir.