Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Hizmeti Memnuniyeti: İstanbul Örneği


Yılmaz G., Yetkin Ataer M., Nalbant Efe G.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.40, no.2, pp.347-369, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.14780/muiibd.511035
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.347-369

Abstract

Health Transformation Programme was started to apply since 2003, directed to reach the aim of more efficient health service in Turkey. With this programme, a reform was tried to be realized at the health service supply at the same time with a reform at the finance of health services. With the reforms that mentioned above, the cost efficiency was tried to be ensured as well as making easy the access to the health services. In that context, a series of measures applied. The most important milestones of the reform  at  the  service  supply  area  as  follows;  the  transition  of  the  health  services  to  the  citizen  focused supply  by  the  health  houses  and  community  health  centers  at  the  rural  areas,  and  by  the  primary  health services at the urban areas. The transition to the appointment system at hospitals and the extend of opportunities on the utilization from the private hospitals. The main pillars of the reform at the finance of the services are as follows; convergence of the health insurance system, applying the performance measurement  system  since  2006  and  the  regulative  measures  for  the  pharmaceutical  industry.  With the  measurable  performance  applications,  the  service  production  for  the  most  possible  quantity  of people with the same quantity of factors (health sector employees); at the same time, reflections of that on the prices were aimed. With the regulative applications at the pharmaceutical sector, lowering the cost of health services was aimed, with the transition to the general health insurance system, more efficient source management that is directed produce health service production was tried to be ensured. The applications that mentioned above have been influential  on the patients who demand the health services. In our research project, we tried to measure the satisfaction level of patients who live in Istanbul, regarding the health service.

Türkiye’de daha etkin sağlık hizmeti sunumu hedefine yönelik olarak 2003 yılı itibarıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya geçirilmiştir. Bu uygulama ile sağlık hizmetinin sunumunda ve finansmanında reform gerçekleştirilmiştir. Söz konusu reformlar ile bir taraftan halkın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak diğer taraftan da maliyet etkinliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda bir dizi tedbir uygulamaya konulmuştur. Hizmet sunumu alanındaki reformun en önemli yapı taşları; ilk adım sağlık hizmetinin kırsalda sağlık evi ve ocakları, kentlerde aile hekimleri tarafından vatandaş odaklı olarak sunumuna geçiş, hastanelerde randevu sistemine geçiş ve özel hastanelerden faydalanabilme imkanlarının genişletilmesi olmuştur. Hizmetin finansmanında reformun temel taşlarını ise; sağlık sigorta sisteminin tek çatı altında toplanması, 2006 yılından itibaren performans sisteminin uygulamaya geçirilmesi ve ilaç sektörünü düzenleyici tedbirler oluşturmuştur. Ölçülebilir performans uygulamaları ile aynı miktar faktör ile (sağlık çalışanı) bir taraftan mümkün olduğunca daha fazla kişiye hizmet üretimi, diğer taraftan bunun ücrete yansıması hedeflenmiştir. İlaç sektörünü düzenleyici uygulamalar ile tedavi edici sağlık hizmetleri maliyetini azaltmak, genel sağlık sigortasına geçiş ile sağlık hizmetini üretmeye yönelik daha etkin bir kaynak yönetimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bahsedilen uygulamalar hizmeti talep eden hastalar üzerinde etkili olmuştur. Çalışmamızda, İstanbul’da yaşayan bireylerin sağlık hizmeti memnuniyeti ölçülmeye çalışılmıştır.