Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 2023 Yılı Sonrası Sosyal Medya Paylaşımlarının İçerik Analizi


Alp F., Yanık A.

İstanbul Aydın Üniversitesi Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Geçmişten Günümüze Sağlık, Eğitim ve Yönetimsel Hizmetler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 March 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Çalışmanın Problemi: Ülkemizin jeolojik yapısı ve meteorolojik özellikleri nedeniyle çeşitli afet türlerinin tarih boyunca zaman zaman yaşandığı bilinmektedir. Küreselleşme ile küçülen dünya da afetlere yönelik müdahale anlayışı ve oluşturulan afet yönetimi sistemleri birbirini etkileyen ve ihtiyaç duyan bir eksende birleşmektedir. AFAD; Türkiye genelinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve buna yönelik hazırlık yapan sivil toplum kuruluşudur. Dijitalleşmenin etkisiyle devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları gerekli görüldüğü zamanlarda sosyal medya aracılığıyla toplumu bilgilendirmektedir. Bu açıdan AFAD’ın yaşanabilecek olaylar esnasında yapacağı bilgilendirmeler önem arz etmektedir.

Çalışmanın Amacı: Bu çalışma kapsamında AFAD tarafından kesitsel olarak sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın Yöntemi: Çalışmanın yöntemini 01.01.2023 - 20.02.2023 tarihleri aralığında yapılan sosyal medya paylaşımları ve paylaşım içeriklerinin analizi oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma durum analizi deseninde tasarlanmış ve veriler içerik analizinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Bulgular: İlgili tarihler incelendiğinde deprem konulu paylaşımların içerik olarak Şubat ayı sonrasında artış gösterdiği ve çeşitlilik içerdiği dikkat çekmektedir. Bu durumun en önemli sebebi 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Ayrıca tarihler içerisinde AFAD tweet sayısının ve instagram paylaşım sayısının yaşanan deprem sonrası paylaşımların %75’ini içermesi dikkat çekmektedir.

Sonuç: Sağlık hizmetleri penceresinden bakıldığında AFAD’ın deprem ile ilgili koordinasyonunda sosyal medya paylaşımlarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda acil müdahale gerektiren durumlarda, sosyal medyanın önemi ve etkin kullanımı sağlanmalıdır.