Türkiye'de Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Eşik Regresyon Yöntemi ile Analizi


Nalbant Efe G., Yılmaz G.

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 3 - 04 July 2021, pp.120-122

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-122

Abstract

 Bu çalışmada vergilerle büyüme arasındaki ilişki incelenirken “Türkiye’de vergiler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki doğrusal değildir.” “Vergi yükü düşük ise ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif ve/veya anlamsız iken yüksek olduğunda anlamlı ve negatif olacaktır.” hipotezleri eşik regresyon yöntemi ile sınanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular Türkiye’de 1965-2019 döneminde BARS eğrisinin geçerli olduğunu ve bir vergi eşik değerinin varlığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de vergi gelirleri düzeyinin ise optimal oranın üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.