CHOLESTEROL METABOLISM COULD BE RELATED TO TAMOXIFEN RESISTANCE IN BREAST CANCER CELLS


Creative Commons License

Ada S., Yücel B.

26. Ulusal ve 1.26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi / 26th National and 1st International Pharmacology Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2021, vol.68, pp.293-294

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 68
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.293-294

Abstract

Amaç: Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin gelişimi östrojen düzeyi, kalıtsal yatkınlık ve obezite gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir. Bu faktörlerden biri östrojen reseptör (ER) değişiklikleridir. ER, bir steroid hormon reseptörüdür ve östrojen tarafından indüklendiğinde, onkojenik sinyal yollarını aktive eder. Tamoksifen, seçici bir östrojen reseptör modülatörüdür, östrojen hormonunun hücrelere girmesini engeller, bu nedenle meme kanseri hücre gelişimini engeller. Transmembran protein 97 (TMEM97), opiat reseptörü olarak işlev gören sigma reseptörü 2’dir. Meme kanseri hücrelerinde yüksek TMEM97 ekspresyonu bulunmuştur, bu nedenle olası onkogen olarak tanımlanır. TMEM97’ye yüksek afinite gösteren moleküllerden biri tamoksifendir. Bu çalışmanın amacı, TMEM97'nin tamoksifen için bir hedef olup olamayacağını araştırmak ve tamoksifen direncinin moleküler temelini anlayarak yeni ilaç hedeflerini belirlemektir.

Gereç-Yöntem: MCF7, MDA-MB, MCF10A hücreleri, hem FBS hem de LPDS’li serum içeren DMEM besiyerinde kültüre alındı. TMEM97 knock-out hücreleri, Crispr/Cas9 yöntemiyle MCF7 Hücrelerinden üretildi.

Bulgular: MCF7 hücrelerinin tüm dozlarda tamoksifene daha duyarlı olduğu belirlendi. MCF7 hücrelerinde TMEM97 protein ekspresyonunun daha yüksek olduğu ve bu hücre hattının tamoksifene daha duyarlı olduğu görüldü. TMEM97 knock-out hücrelerinin kontrol hücre hattına göre daha dirençli olduğu bulundu. Hücre canlılığı testi için, hücreler mL’sinde 15.000 hücre olacak şekilde 96’lı well plate ekildi ve ardından hücreler, belirlenen konsantrasyonlarda Tamoksifen ile muhamele edildi. Hücre canlılığı, ATP-base cell titer glo kullanılarak ölçüldü. TMEM97 protein seviyesi western blotlama ile gösterildi.

Sonuç: Daha yüksek TMEM97 ekspresyonuna sahip meme kanseri örnekleri tamoksifene duyarlıdır. Knock-out hücreler ilaca daha dirençli olduğundan, TMEM97 ifadesi tamoksifen duyarlılığı için önemli bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: MCF7, Tamoksifen, TMEM97, Meme kanseri, Kolesterol

Finansal olarak Tübitak 3501-118S251 ile desteklenmiştir.