Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü


ÇANKIR B. , ŞAHİN S.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.0, pp.333-346, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.333-346

Abstract

Living a happy and peaceful life is a situation desired by everyone. Individuals face many problems both in their private and professional lives. Especially in the event that the person fails to solve the problems he/she encounters at the workplace, it is possible that his/her work engagement diminishes, he/she wants to turn over or seek another job that would psychologically feel better. The aim of this studyis to test the mediating role of work engagement in the impact of psychological well-being on turnover intention. The sample of this study consists of 263 employees who work in the media, communication and publishing and culture, art and design sectors and also volunteered for participating in the study. In order to test the research model, Structural Equation Model and path analysis has been used. According to the result of the research, psychological well-being has a negative effect on the turnover intention and there is a partial mediating effect of work engagement on the effect of psychological well-being on turnover intention.

Her birey mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmek arzu eder. Kişiler özel ve iş hayatlarında pek çok sorun ve problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle, kişinin işyerinde karşılaştığı sorunları çözememesi durumunda, çalışmaya tutkunluğun azalması, psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesi için başka bir işin üstesinden gelmek veya başka bir iş aramak istemesi mümkündür. Bu çalışmanın amacı psikolojik iyi-oluşun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracı rolünü test etmektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da medya, iletişim ve yayıncılık ile kültür, sanat ve tasarım sektörlerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 263 çalışan oluşturmuştur. Araştırma modelinin test edilmesinde yapısal eşitlik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, psikolojik iyi-oluşun işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü etkisi vardır ve bu etkide çalışmaya tutkunluğun kısmi aracı rolü bulunmaktadır.