'ilmû-l Beyân " One Of The Methods Of Strengthening The Expression In Classical Persian Poetry


Creative Commons License

Şahin M. F.

in: Güncel Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Prof. Dr. Sevilay Özer,Doç. Dr. Ruhi İnan, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.65-79, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Livre de Lyon
  • City: Lyon
  • Page Numbers: pp.65-79
  • Editors: Prof. Dr. Sevilay Özer,Doç. Dr. Ruhi İnan, Editor

Abstract

Beyan sözlükte; izâh, açıklama, anlatma anlamlarına gelmektedir. Edebiyat terimi olarak beyan ise, bir anlamı ifade ederken lafzî açıklığa kavuşturmak adına gerekli melekeyi kazandıran, duygu ve düşünceleri değişik yollarla ifade etme usul ve kaidelerini inceleyen ilim demektir. Başka bir ifadeyle bir anlamı çeşitli yollarla ifade etme sanatıdır. Beyân ilminin esas amacı, duygu ve düşünceleri; yerine ve zamanına uygun bir biçimde ifade edebilmek ve edebî eserleri daha iyi anlamaktır. Beyan ilmi denilince akla, teşbih, istiare, kinaye ve mecaz olmak üzere dört sanat gelmektedir. Çalışmamızda klasik Fars şiirinden yukarıda bahsedilen söz sanatları kullanılmış şahit beyitler eşliğinde açıklamalarda bulunulmuştur.