Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi


BAL F.

Akademik Ortadoğu, vol.9, no.1, pp.95-118, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Akademik Ortadoğu
  • Page Numbers: pp.95-118

Abstract

Under the assumption  of geography and climate  is effective to determine  societies history, so that  the majority of Arabian Peninsula is composed of deserts it determines the political,social and economical interests of local people.  People of desert have the same social and economical interests as the people who share the same sea coast. The climate of  desert has been effective on the characters of people. The characteristics of the tribal life, the relationships in the tribe, the relationship between person to person and person to tribe in the Arabian Peninsula are the reflections of climate of desert. Likewise, the economical interests of people live in Arabian Peninsula were formed the direction of desert and circumstances caused by desert. Because of the fact that the entire desert is not suitable for accommodation and the parts which are suitable for accommadition are limited for agriculture with few exceptions it led the people of Peninsula to provide their needs included the basic needs  with trade.  This situation has been effective on the development of regional trade in Peninsula. On the other hand, the location of Arabian Peninsula which is connecting the Indian and Mediterranean regions each other, put local people into long distance trade. The need of trade in Peninsula and being included to long distance commerce had been effective on the formation and development of commercial corporations in Arabian Peninsula. In  this paper, the formation of economic structure in the Arabian Peninsula by the effects of climate and  geographical circumstances based on trade was analized, and was dwelled on commercial institutions and the circumstances that shape these institutions.

Coğrafyanın ve iklimin toplumların tarihlerini belirlemede etkili olduğu varsayımı altında Arap Yarımadası’nın büyük çoğunluğunun çöllerle kaplı olmasının bölge insanlarının siyasi, sosyal ve ekonomik yönelişlerini belirlediğini ifade edebiliriz. Aynı denizin kıyısını paylaşan insanlar gibi çölün insanları da benzer sosyal ve ekonomik yönelişlere sahiptir. Çölün iklimi insanların karakterleri üzerinde etkili olmuştur. Arap Yarımadası’nda kabile yaşantısının özellikleri, kabile içi ve dışı ilişkiler, ferdin fertle ve ferdin kabileyle olan ilişkileri çölün ikliminin tezahürleridir. Benzer şekilde Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların ekonomik yönelişleri de çölün ve çölün ortaya çıkardığı koşulların yönlendirmesiyle biçimlenmiştir. Çölün tamamının yerleşmeye elverişli olmaması, yerleşme imkanı olan yerlerde de tarım olanaklarının istisna yerler dışında kısıtlı olması, Yarımada insanını en temel gereksinimleri dahil ihtiyaçlarını ticaretle karşılamaya sevk etmiştir. Bu durum Yarımada içerisinde bölgesel ticaretin gelişmesinde etkili olmuştur. Diğer taraftan Arap Yarımadası’nın Akdeniz ve Hint dünyalarını birbirine bağlayan konumu, buranın insanını uzak mesafeler arası ticarete katmıştır. Yarımada içerisinde ticarete olan ihtiyaç ve uzak mesafeler arası ticarete dahil olunması Arap Yarımadası’nda ticari kurumların oluşmasında ve gelişmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmada, coğrafi koşulların ve iklimin etkisiyle Arap Yarımadası’nda ekonomik yapının teşekkülü, ticaret merkeze alınarak analiz edilmiş, ticari kurumlar ve kurumları biçimlendiren koşullar üzerinde durulmuştur.