Teknoloji Destekli Öğretim Teorik Farkındalığı Geliştirebilir mi? Analizin Temel Teoremi Örneği


Sevimli E.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.6, no.1, pp.68-92, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.16949/turcomat.44905
  • Journal Name: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-92

Abstract

 Bu çalışmanın amacı, teknoloji destekli öğretimin teorik farkındalığa etkisini, yükseköğretim matematiğinin önemli teoremlerinden biri olan Analizin Temel Teoremi (ATT) bağlamında değerlendirmektir. Çoklu yöntem modeline göre yapılandırılan araştırmada, bir öğretim deneyinin etkililiği nitel veri toplama süreçleri üzerinden, var olan durum ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıf programına kayıtlı olan 84 öğrencisi yansız atama ile iki eşit gruba ayrılmış; bu işlem sonucunda deney grubunda Bilgisayar Cebiri Sistemi (BCS) destekli yaklaşım, kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşım takip edilerek öğretim süreci yürütülmüştür. Öğretim süreci öncesi ve sonrasında uygulanan testler ile öğrenim girdi ve çıktıları değerlendirilmiş; sürecin katılımcı gözüyle değerlendirilmesi için görüşme bulgularından yararlanılmıştır. Bulgular, uygulama öncesine kıyasla deney grubundaki öğrencilerin ATT’nin gerek ve yeter şartlarını dikkate alarak integral hesabı gerçekleştirdiğini göstermiştir. Kontrol grubundaki öğrenciler, ATT’yi teorik olarak ifade edebilmelerine karşın, teorik bilgilerin gerekliliklerini çözüm sürecine yansıtamamışlardır. Çalışma sonuçları, sürecin sadece analitik değil aynı zamanda görsel çözümler ile desteklendiği durumlarda, öğrencilerin daha yüksek teorik farkındalığa sahip olabileceğini göstermiştir