Ayak cerrahisinde nadir bir tanı: Leiomyom


Creative Commons License

Uygur M. E. , Özkan K., Kart H., Toksöz Yıldırım A. N.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.176

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176

Abstract

Amaç: Leiomyomlar kadın genital organlarında sık görülen düz kas kökenli tümörlerdir. Nadiren alt ekstremitede görülür. Düz kaslar damar çevresinde ve erektör pili kaslarında buluduğundan anjiyoleiomyom ve subkutanöz leiomyom olarak görülürler. Buna rağmen intraosseöz yerleşimli leioyom da bildirilmiştir. Biz bu çalışmada alışılmışın dışında ard ayakta görülen leiomyom olgusunu sunuyoruz. Yöntem: 45 yaşında erkek hasta ayak arkasında yavaş büyüyen kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Ağrısı bulunmayan hastanın asıl şikayeti ayakkabı giyerken zorluk yaşamasıydı. Ayrıca hasta gece ağrısı veya mekanik ağrıdan da şikayetçi değildi. Tanıya yönelik yapılan fizik muayenede ayak bileğinin posterolateralinde aşil tendonunun yanında semi-rijit, ağrısız, immobil bir kitle görüldü. Manyetik Rezonans görüntülemede (MRG) kitle T1 sekanslarda izointens, T2 sekanslarda hiperintens olarak görüntülendi. Eksizyonel biyopsi yapılarak lezyon patolojiye gönderildi. Bulgular: Yapılan histopatolojik incelemede, örneğin iyi vaskülerize bağ dokusu ile birbirinden ayrılmış fasiküler dizilimli düz kas özelliklerini göstermekteydi. Düz kas hücreleri uzamış, eozinofilik, nadiren fibriller sitoplazmalı ve hücre zarları farklıydı. Hücresel atipi izlenmedi. İmmünhistokimyasal olarak kaldesmon, desmin ve SMA pozitifti. Tedavisi tamamlanan hastanın birinci yıl kontrolünde nüks saptanmadı. Çıkarımlar: Ekstremitelerde leiomyomlar nadirdir, subkutanöz yerleşimli leiomyomlar literatürde daha az karşımıza çıkmaktadır. Görüntülemede ilk direk grafi istenir. Ayrıntılı görüntülede MRG ve Ultrason daha faydalıdır. T1 ağırlıklı MRG’de karakteristik olarak sınırları belli, homojen ve iskelet kası ile izointens görünür. Kesin tanı histopatolojik olarak konulur. Desmin ve Actin spesifik leiomyom boyalarıdır. Leiomyom -leiomyomasarkom ayrımında hücresel atipi, artmış mitoz ve nekroz malignite kriterleridir.