INFLUENCE OF RARE EARTH SUBSTITUTION ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF SPINEL FERRITES


Demir Korkmaz A.

Mühendislik ve Tasarım Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.625-634, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21923/jesd.687757
  • Title of Journal : Mühendislik ve Tasarım Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.625-634

Abstract

Nano-size ferrites (NSF) are magnetic nanoparticles (MNPs) which have attracted great interest in the last decades owing to their high surface area-to-volume ratio, high saturation magnetization, initial permeability, etc. Nickel-copper-zinc ferrites are especially used in multi-layer chip inductors (MLCIs) which are found in mobile phones, camcorders, notebook computers, etc. MLCIs are composed of alternating layers of silver electrodes and soft ferrites. Thus, it is important to develop magnetic characteristics in ferrites for requiring less ferrite layers and hence to obtain further miniaturized devices. The goal of our study is to investigate the effect of rare earth substitution of Ni-Cu-Zn ferrite nanoparticles. Ni-Cu-Zn NSFs substituted with rare earth metal (RE) ions Eu3+, Tb3+, and Dy3+ in varying concentrations were obtained by a sonochemical method. We investigated the crystal structure, chemical bonding, morphology and magnetic characteristics of the Ni-Cu-Zn NSFs by X-ray powder diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), and vibrating sample magnetometry (VSM), respectively. The phase purity of the samples was confirmed by the XRD analysis. Stretching vibrations of spinel ferrites were verified by the FT-IR analysis. VSM results reveal that the rare earth substitution has a significant effect on the magnetic properties of the Ni-Cu-Zn NSFs.

Nano boyutlu ferritler (NSF), yüksek yüzey alanı-hacim oranı, yüksek doygunluk mıknatıslanması, başlangıç manyetik geçirgenliği, vb. özellikleriyle son yıllarda büyük ilgi çeken manyetik nanoparçacıklardır (MNP). Nikel-bakır-çinko ferritler ise özellikle cep telefonlarında, video kameralarda, dizüstü bilgisayarlarda vs. bulunan çok katmanlı yonga indüktörlerinde (MLCI'lar) kullanılmaktadır. MLCI'ler alternatif gümüş elektrot ve yumuşak ferrit katmanlarından oluşur. Bu nedenle, daha az ferrit katmanı gerektiren ve dolayısıyla daha da küçültülmüş cihazların elde edilmesi için ferritlerde manyetik özelliklerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmamızın amacı, Ni-Cu-Zn ferrit nanoparçacıklarına nadir toprak katkısının etkilerini araştırmaktır. Çeşitli konsantrasyonlarda nadir toprak metal (RE) iyonları Eu3+, Tb3+ ve Dy3+ ile katkılanmış Ni-Cu-Zn NSF'ler bir sonokimyasal yöntemle elde edildi. Ni-Cu-Zn NSF'lerin kristal yapısını, kimyasal bağını, morfolojisini ve manyetik özelliklerini sırasıyla X-ışını toz kırınımı (XRD), Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve titreşimli numune manyetometrisi (VSM) ile inceledik. Numunelerin faz saflığı, XRD analizi ile doğrulandı. Spinel ferritlerin gerilme titreşimleri FT-IR analizi ile doğrulandı. VSM sonuçları, nadir toprak sübstitüsyonunun Ni-Cu-Zn NSF'lerin manyetik özellikleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.