Türk Belediyelerinde İç Denetim Sisteminin Etkinliği: İstanbul’daki Seçilmiş Belediyelerde Bir Alan Araştırması


ATEŞ H., Sedat İ.

International Congress of Management EconomyAndPolicy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 17 November 2017, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10