Metropolitan Government Reform in Turkey and New Model Features


OKTAY T.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: St. Petersburg
  • Country: Russia

Abstract

The increasing number of metropolitan cities in the world brings a fundamental question to the agenda of practitioners and academics. How should be governance model of metropolitan cities? Each country is developing governance models in the context of their own experience. Turkey's experience in dealing with the governance of metropolitan cities is based on the Ottoman period. However, the issue of metropolitan city governance emerged in the 1970s. From rural areas to the large cities emigration waves were brought many problems. Draft laws on various governance models were prepared in the 1970s. However, this draft laws couldn’t come into force.  Metropolitan municipalities in Turkey began to be established after 1984. Metropolitan governance model in Turkey had a vertically coordinated and two-tier structure. When it comes to 2000s, the number of metropolitan municipalities in Turkey reached to 16.

The metropolitan municipality model was developed during the local government reform in 2004. In the following years, the reform efforts continued in this area. Today, metropolitan municipalities, not only for local services but also for Turkey's economic development are considered important. Metropolitan municipalities, as a result of the amendment in 2012 became responsible for all provinces. The legal amendment entered into force in 2014. Within the scope of this paper, the development of metropolitan municipalities in Turkey, the reason of new metropolitan reform and the main features of the new model will be analysed from multiple perspectives.

Dünyada metropoliten kentlerin sayısının artması temel bir soruyu gündeme getirmektedir. Metropolitan kentlerin yönetim modeli nasıl olmalıdır? Her ülke kendi deneyimi çerçevesinde bir yönetim modeli geliştirmektedir. Türkiye’de büyük şehirlerin yönetimi ile ilgili deneyim Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Ancak, büyük şehirlerin yönetilmesi 1970’lerde gündeme gelmiştir. Kırsal alanlardan büyük şehirlere doğru yönelen yoğun göç dalgaları, bu şehirlerde birçok problemi beraberinde getirdi. 1970’li yıllarda çeşitli yönetim modelleri ile ilgili kanun tasarıları hazırlandı. Ancak, bu kanun tasarıları yürürlüğe girme imkanı bulamadı. 1984’den sonra Türkiye’de metropoliten belediyeler kurulmaya başladı. Türkiye’deki metropolitan yönetim modeli dikey koordine edilmiş iki kademeli bir yapıya sahipti. 2000’li yıllara gelindiğinde, Türkiye’deki metropoliten belediyelerin sayısı 16'ya ulaştı.

2004’deki yerel yönetim reformu sırasında metropoliten belediye modeli geliştirildi. Sonraki yıllarda bu alandaki reform çabaları devam etti. Metropoliten belediyeler, yerel hizmetler yanında Türkiye'nin ekonomik kalkınması için önemli kabul edilmektedir. Metropoliten belediyeler, 2012’deki kanun değişikliği sonucu tüm ilden sorumlu hale geldi. Bu kanun değişikliği 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bu bildiri kapsamında, metropoliten belediyelerin Türkiye’deki gelişimi, yeni metropolitan reformun nedenleri ve yeni modelin temel özellikleri çok yönlü olarak analiz edilmektedir.