THE MANAGEMENT STRUCTURE OF IRAN AFTER THE 1979 ISLAMIC REVOLUTION


Creative Commons License

Şahin M. F. , Şahin S.

in: Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Alanında Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Mustafa LAMBA, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.117-133, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Platanus Publishing
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.117-133
  • Editors: Prof. Dr. Mustafa LAMBA, Editor

Abstract

Iran has hosted great empires since prehistoric times and was governed by monarchy throughout the history. Although constitutional studies were carried out during various dynasties in Iran during the historical development process, these studies were repudiated by the society and the clergy. Iranian Revolution took place as a result of the clergy uprising in 1979 and after that the Islamic Republic regime, known as Velayat-e Faqih, was adopted by constitutional  system. In our study, the Management Structure of Iran, which draws attention with its unique features among Islamic regimes, has been examined and then the results of our study are presented.

 

Keywords: Islamic Revolution, Management Structure, Executive, Legislative, Judicial

İran tarih öncesi çağlardan itibaren büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış ve tarih boyunca monarşi ile yönetilmiş bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde İran’da çeşitli hanedanlıklar döneminde anayasa çalışmaları gerçekleştirilmiş olsa da bu çalışmalar toplum ve ruhbanlar sınıfı tarafından benimsenmemiştir. 1979 yılında İran Ruhban sınıfının ayaklanmasıyla birlikte İran’da İslami bir devrim gerçekleşmiş ve bu İslami Cumhuriyet rejimi anayasal sistemde kendisine velayet-i fakih adıyla yer bulmuştur. Çalışmamızda İslami rejimler arasında kendine has özellikleri ile dikkat çeken İran’ın Yönetim Yapısı incelenmiş olup çalışmamızın sonuçları aktarılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İslam Devrimi, Yönetim Yapısı, Yasama, Yürütme, Yargı