Asymmetric Effects of Selected Macroeconomic Variables on ISE100 Index


Creative Commons License

Canöz İ., Yiğit F.

Journal of Yasar University, vol.17, no.65, pp.39-56, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 65
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.19168/jyasar.971815
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.39-56

Abstract

Knowing the direction and degree of impact of the main factors affecting the level of the stock market index is of great importance for investors to create a successful investment strategy. Accordingly, examining the effects of various economic, political, and psychological factors on stock market indices attracts researchers’ attention. Portfolio theories, which have been modernized with the definition of risk, include some models that explain stock prices. Some models that determine stock prices under modern portfolio theories include macroeconomic variables considered as systematic risk factors. These models analyze the effect of some macroeconomic variables, which are accepted as systematic risk factors, on stock prices. From this point of view, the study aims to evaluate the asymmetric effects of selected macroeconomic variables on the ISE100 index. To achieve this goal, 111-month data sets between January 2012 and March 2021 are initially analyzed with Hatemi-J (2012) Asymmetric Causality Test and then Hatemi-J (2014) Asymmetric Impulse-Response Functions. As a result of the analysis, a significant causality is determined from only the positive shocks of the dollar rate to the negative shocks of the ISE100 index. 

Borsa endeksinin seviyesini etkileyen temel faktörlerin yönünü ve etki derecesini bilmek yatırımcıların başarılı bir yatırım stratejisi oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre, çeşitli ekonomik, politik ve psikolojik faktörlerin borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Risk tanımı ile modernize edilen portföy teorileri, hisse senedi fiyatlarını açıklayan bir takım modelleri içermektedir. Bu modeller sistematik risk faktörleri olarak kabul edilen bazı makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, seçilen makroekonomik değişkenlerin BIST100 endeksi üzerindeki asimetrik etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için Ocak 2012 ile Mart 2021 arasındaki 111 aylık veri setleri, önce Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi ve ardından Hatemi-J (2014) Asimetrik Etki-Tepki Fonksiyonları ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, yalnızca dolar kuru değişkeninin pozitif şoklarından BIST100 endeksinin negatif şoklarına doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.