Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II


Çabri S.

Onikilevha Yayınevi A.Ş., İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Onikilevha Yayınevi A.Ş.
  • City: İstanbul

Abstract

Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku hükümleri şerh olarak kaleme alınmıştır. Bu ciltte TMK m. 575-639 hükümleri incelenmiştir.