DOES MANAGER GENDER MODERATE HOW PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PREDICTS SUSTAINABLE QUALITY PERCEPTIONS?


Dural Şenoğuz U., Çankır B.

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.4, pp.69-82, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15295/bmij.v8i4.1707
  • Journal Name: BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.69-82

Abstract

This study is of particular importance in terms of revealing the extent to which human resources support the sustainability efforts of the business today and in the future. This study questions how sustainable quality perception can be explained in terms of the psychological well-being of male and female managers. Organizational sustainability is defined as activities to make social growth sustainable while trying to achieve corporate growth and profitability (van Marrewijk & Werre, 2003). Issues such as economic and social developments, protection of resources, globalization, health, and regional initiatives are useful in the development of sustainability (Çankır, Fındık & Koçak, 2012). In this context, organizational sustainability includes agendas such as economic development, ensuring social justice, and protecting natural resources and the environment (Hahn, Pinkse, Preuss & Figge, 2015).

Sustainable quality perception includes the extent to which employees attach importance to the sustainability activities of their businesses; and how much they include them in these activities while expressing the degree to which the organization meets the requirements of total quality management (Çankır & Eti, 2017; Çankır & Şahin, 2018; Arıkan & Çankır, 2019). For example, the extent to which managers and employees collaborate to increase success in the enterprise shows the perceived quality dimension of the sustainable quality perception (Çankır & Eti, 2017). In another example, taking into account the environmental impact in a business can reveal the perception of organizational sustainability. In the current study, the authors proposed that the perceptions of especially those at the management level regarding sustainability and quality activities may be affected by their positive and negative subjective psychological experiences and satisfaction.

Kalitenin bir gereklilik olarak görülmesinin değişmesi ve kalitenin bir zorunluluk halini alması, sürdürülebilir kalitenin gelişmesindeki temel etken olarak görünmektedir. Kalite algıları bu anlamda önem kazanır. Kalite algısını belirleyen etmenlerden beri özellikle yönetici kademesindeki çalışanların psikolojik iyi halleri olabilir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalite algısının kadın ve erkek yöneticilerin psikolojik iyi oluşlarına göre açıklayıcılığını test etmektir. Bu kapsamda bilişim ve elektronik sektörlerinde tam zamanlı çalışan 388 kişinin sürdürülebilir kalite algıları ve psikolojik iyi oluşları ölçüldü. Yönetici ve çalışan gruplarından toplanan veri üzerinde çoklu gruplu yapısal eşitlik modellemesi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre, iş tatmini kontrol edildiğinde, psikolojik iyi oluşlarının kalite algıları üzerindeki açıklayıcılığı kadın ve erkek yönetici gruplarına göre farklılaşmaktadır. Buna göre düşük psikolojik iyi oluş olduğunda kadın ve erkek yöneticiler benzer düzeyde düşük kalite algısına sahiptirler. Yüksek iyi oluş yaşadıklarında ise kadın yöneticilerin kalite algısı erkek yöneticilerin kalite algısına göre daha yüksek olmaktadır. Kadın yöneticiler, psikolojik iyi halleri yüksek olduğunda daha yüksek sürdürülebilir kalite atfı yapabilirler.