Assessment of Nutritional Status of Postmenopausal Elderly


İslamoğlu A. H. , Garipağaoğlu M., Yoldaş İlktaç H. , Güneş F. E.

Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science, vol.2, no.1, pp.20-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science
  • Page Numbers: pp.20-26

Abstract

Aim: During the aging period, nutritional requirements vary, especially with the presence of chronic diseases. In this period of life, which is considered to be one of the vulnerable periods, taking necessary energy, macro and micro nutrients can prevent many diseases and their progress and is important for a quality life. The aim of this study was to determine the anthropometric status of postmenopausal elderly and to assess their nutritional status. Material and Methods: From the 108 participants who completed the study, 2-day food consumption records were taken and the frequency of animal-derived protein was investigated. The results were analyzed by Nutritional Information System 7 (BeBiS 7) program and meeting the requirements were evaluated. Results: The mean age was 63 ± 7.4 years and the mean body mass index was 29.5 ± 3.33 kg / m2 . It was determined that 7.4% of the participants consumed 178.2 ml of milk and 69.4% of them consumed 295.9 g of yoghurt every day. In addition, it was found that 49.1% consumed 5.6 g of red meat and 59.3% of them consumed 48 g of eggs per day. While 28 of the participants had inadequate dietary fiber and 20 of them had inadequate protein intakes; it was observed that 81 people received vitamin B1 , 47 people had vitamin B12, 53 had vitamin E and 99 had potassium below the recommended values. Conclusions: Adequate and balanced nutrition is important especially for postmenopausal individuals in this age group but it was observed that they are insufficient to maintain their ideal body weight and meet the recomended energy, macro and micro nutrient values. It is thought that giving expert trainings on this subject can positively affect the nutritional status of this age group.

Amaç: Yaşlılık döneminde, özellikle kronik hastalıkların da varlığı ile birlikte beslenme gereksinimleri farklılık gösterir. Bireyin savunmasız olduğu dönemlerden biri olarak kabul edilen yaşlanma sürecinde, gereken enerji, makro ve mikro besin ögelerinin alınması, pek çok hastalığın oluşması ve ilerlemesini engelleyebileceği gibi kaliteli bir hayat için de önemlidir. Yapılan çalışmada postmenopozal yaşlı bireylerin antropometrik durumlarının saptanmasının yanı sıra, beslenme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmayı tamamlayan 108 katılımcıdan, 2 günlük besin tüketim kayıtları alınmış ve hayvansal kaynaklı protein tüketim sıklığı anketi uygulanmıştır. Sonuçlar Beslenme Bilgi Sistemi Programı 7 (BeBiS 7) ile analiz edilerek gereksinimlerini karşılama durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 63 ± 7,4 yıl ve beden kütle indeksleri ortalaması 29,5 ± 3,33 kg/m2 bulunan katılımcıların; % 7,4’ünün ortalama 178,2 ml süt ve % 69,4’ünün ortalama 295,9 g yoğurdu her gün tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, % 49,1’inin ortalama günlük 5,6 g kırmızı et ve % 59,3’ünün ise 48 g yumurta tükettikleri bulunmuştur. Katılımcıların 28’i diyet lifini, 20’si proteini yetersiz alırken; 81 kişinin B1 vitaminini, 47 kişinin B12 vitaminini, 53 kişinin E vitaminini ve 99 kişinin potasyumu yetersiz aldığı görülmüştür. Sonuç: Yeterli ve dengeli beslenmenin özellikle menopoz sonrası bu yaş grubundaki bireyler için önemli olduğu ancak, çalışmaya dahil edilen postmenopozal bireylerin ideal vücut ağırlığını koruma ve gereksinimleri kadar enerji, makro ve mikro besin ögelerini alma konusunda yetersiz oldukları görülmüştür. Bu konuya yönelik uzman eğitimlerinin verilmesinin bu yaş grubu bireylerin beslenme durumlarını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.