Heidegger'in Kartezyen Dünya Ontolojisine Yönelik Eleştirisi


Creative Commons License

Gözel Ö.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.28, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Bu çalışmada Heidegger’in Kartezyen dünya ontolojisine dair eleştirisi ele alınıp yorumlanmaktadır. Descartes’ta dünya sonlu töz olarak uzamlı şeye tekabül etmektedir ki bunun karşısında diğer sonlu töz olarak düşünen şey yer almaktadır. Tanrı ise bu iki sonlu tözün ontolojik zemini olan sonsuz töz olarak takdim edilmektedir. Dünyaya dair araştırmasında Descartes duyusallığı (sensatio) göz ardı ederek akletmeyi (intellectio) öne çıkarmakta ve entelektüalist bir yaklaşımı benimsemektedir. Keza, dünyayı münhasıran uzam fikrinden hareketle anlamakta ve ondaki şeyleri cisimli şeyler kategorisine indirgemektedir. Dolayısıyla Descartes dünyasallığın diğer boyutlarının üstünden atlamış olmaktadır. Heidegger’in Descartes’ın dünya tasavvuruna dair temel eleştirisi, bu tasavvurun içerdiği nesnelciliğe (objectivism) ve bilişselciliğe (cognitivism) yöneliktir. Heidegger’e göre, dünya ve içindekiler nesnel ve bilişsel şeyler olmadan önce, pratik ve kullanım esaslı şeylerdir. Dünya kendini bize teoriden önce pratikte açar. Uzam fikrini merkeze alarak dünyaya yaklaşmak, gerçekte dünyanın hakikat ve anlamını ıskalamaktan başka bir şey ifade etmez.

Anahtar Kelimeler: Dünya, uzam, sensatio, intellectio, Descartes, Heidegger.