Case Study Research


Creative Commons License

Uçan S.

in: Research Methods in Education , Sedat Şen,İbrahim Yıldırım, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.227-248, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.227-248
  • Editors: Sedat Şen,İbrahim Yıldırım, Editor

Abstract

Nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması başta eğitim olmak üzere psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi birçok sosyal bilim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Yin, 2018). Tarihsel, deneysel ya da betimsel araştırmalar gibi geleneksel yöntemlerin aksine, güncel ve karmaşık olay veya olguları içinde bulunduğu gerçek ortamında, bağlamsal unsurlarla ilişkili bir şekilde, bütüncül ve derinlemesine inceleme ve keşfetme fırsatı sunması durum çalışması araştırma yönteminin popülerliğini artırmaktadır (Baxter ve Jack, 2008; Cohen, Manion ve Morrison, 2018; Freebody, 2003; Hamilton ve Corbett–Whittier, 2013; Yin, 2018). Durum çalışması özellikle öğrenme ve öğretme süreçleri ve ortamlarının karmaşıklığını anlama ve ortaya koyduğu araştırma sonuçlarıyla eğitim kuram ve uygulamalarını etkileme potansiyelinin yüksek olması nedeniyle son yıllarda birçok egitim araştırmasında tercih edilmektedir. Bununla beraber, alanyazında birçok araştırmacının durum çalışması yönteminin doğasını ve odak noktasını anlamada zorluklarla karşılaşıp, bilinçsiz ve yanlış bir şekilde kullanabildikleri belirtilmektedir (Ozan Leymun, Odabaşı ve Kabakçı Yurdakul, 2017; Subaşı ve Okumuş, 2017; Thomas, 2015; Yin, 2018). Bu bölüm, durum çalışması araştırma yönteminin tanımını, belirleyici özelliklerini, çeşitlerini ve uygulama sürecini açıklayarak durum çalışmasını doğru ve etkili bir şekilde kullanmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması başta eğitim olmak üzere psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi birçok sosyal bilim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Yin, 2018). Tarihsel, deneysel ya da betimsel araştırmalar gibi geleneksel yöntemlerin aksine, güncel ve karmaşık olay veya olguları içinde bulunduğu gerçek ortamında, bağlamsal unsurlarla ilişkili bir şekilde, bütüncül ve derinlemesine inceleme ve keşfetme fırsatı sunması durum çalışması araştırma yönteminin popülerliğini artırmaktadır (Baxter ve Jack, 2008; Cohen, Manion ve Morrison, 2018; Freebody, 2003; Hamilton ve Corbett–Whittier, 2013; Yin, 2018). Durum çalışması özellikle öğrenme ve öğretme süreçleri ve ortamlarının karmaşıklığını anlama ve ortaya koyduğu araştırma sonuçlarıyla eğitim kuram ve uygulamalarını etkileme potansiyelinin yüksek olması nedeniyle son yıllarda birçok egitim araştırmasında tercih edilmektedir. Bununla beraber, alanyazında birçok araştırmacının durum çalışması yönteminin doğasını ve odak noktasını anlamada zorluklarla karşılaşıp, bilinçsiz ve yanlış bir şekilde kullanabildikleri belirtilmektedir (Ozan Leymun, Odabaşı ve Kabakçı Yurdakul, 2017; Subaşı ve Okumuş, 2017; Thomas, 2015; Yin, 2018). Bu bölüm, durum çalışması araştırma yönteminin tanımını, belirleyici özelliklerini, çeşitlerini ve uygulama sürecini açıklayarak durum çalışmasını doğru ve etkili bir şekilde kullanmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere öneriler sunmayı amaçlamaktadır.