Islamic Economics and Methodological Individualism: A Critical Analysis of HomoIslamicus Concept


Yılmaz İ.

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.17, no.1, pp.118-137, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17550/akademikincelemeler.1049803
  • Journal Name: Akademik İncelemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.118-137

Abstract

This study aims to examine the implications of methodological individualism assumption of neoclassical economics in the literature of modern Islamic economics studies. Although it is assumed that the introduction of homoislamicus against the assumption of homoeconomicus distinguishes Islamic economics from conventional economics, both concepts, in fact, are based on methodological individualism and hence follow the same methodology. The adoption of methodologically individualist approach, which is based on individual and limit itself with individual, by Islamic economists through the concept of homoislamicus makes a restraining impact on developing an authentic and alternative Islamic economic system. On the contrary, this study also keeps its reservations against methodological holism, which is not atomist but neglects human wellbeing and dignity under the guise of social welfare and development. This study, beyond these two extremes, suggests an Islamic economics methodology based on Islamic morality. By utilizing Polanyi’s embeddedness concept and Bourdieu’s field theory, it aims to develop an Islamic economics methodology based on morality beyond individualist and holist approaches.

Bu çalışma, neoklasik iktisadın metodolojik bireycilik varsayımının modern dönem İslam iktisadı literatüründeki izdüşümlerini ele almaktadır. Bu bağlamda, neoklasik iktisatta homoeconomicus olarak tasvir edilen insan tekine karşı geliştirilen homoislamicus kavramının her ne kadar İslam iktisadını ana akım iktisattan ayrıştırdığı iddia edilse de her iki yaklaşımın da metodolojik bireyci bir varsayımdan yola çıktığı ve bu yüzden benzer bir metodolojiyi takip ettiği tartışılmaktadır. Neoklasik iktisadın bireyden yola çıkan ve birey ile sınırlı yaklaşımının geliştirilen homoislamicus kavramı üzerinden benimsenmesi İslam iktisadının özgün bir alternatif iktisadi sistem olarak gelişmesinde engelleyici bir etki yaratmaktadır. Diğer yandan, bireylerden yola çıkmayan, ancak toplumsal refah ve gelişme adına insan iyiliğini ve felahını göz ardı eden holistik yaklaşımlar da benzer şekilde problemlidir. Bu çalışma her iki tutumun ötesinde ahlak temelli bir İslam iktisat metodolojisi önermektedir. Bu bağlamda, Polanyi’nin gömülü olma kavramı ve Bourdieu’nun alan teorisinden yola çıkarak İslam iktisadında bireyci ya da holist yaklaşımların ötesinde ahlak temelli bir İslam iktisat metodolojisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.