The Causality Relationship Between Istanbul Stock Exchange 100 Index and Consumer Confidence Index: The Case of Turkey


Canöz İ.

Fiscaoeconomia, vol.2, no.1, pp.136-153, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.25295/fsecon.366622
  • Title of Journal : Fiscaoeconomia
  • Page Numbers: pp.136-153

Abstract

Traditional finance theories ignore investors’ sensitivity and psychology, assuming that they are rational. This situation leads to emergence of behavioral finance theories. The purpose of this study is to analyze the relationship between the Consumer Confidence Indices announced for Turkey and the Istanbul Stock Exchange Index. Within this scope, the monthly data from 2004 to 2017 have been analyzed using the Toda-Yamamoto Causality Test, which will be used for the first time in this subject. According to the analysis result, it is determined that there is a one-way causality relation from stock returns to consumer confidence. As a result, consumers’ confidence for the economy is affected by fluctuations in stock exchanges.

Geleneksel finans teorileri, yatırımcıların rasyonel olduğunu varsayarak, onların duyarlılıklarını ve psikolojilerini göz ardı etmiştir. Bu durum davranışsal finans teorilerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için açıklanan Tüketici Güven Endeksleri ile Borsa İstanbul 100 Endeksi arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu kapsamda, 2004-2017 arasındaki aylık veriler, bu konuda ilk defa kullanılacak olan Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, hisse senedi getirilerinden tüketici güvenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin ekonomiye duydukları güven, hisse senedi borsalarındaki dalgalanmalardan etkilenir.