SÜLFAT İNDİRGEYEN AKIŞKAN YATAKLI MEMBRAN BİYOREAKTÖRDE AĞIR METAL GİDERİMİ VE MEMBRAN FİLTRASYON PERFORMANSI


Teksoy Başaran S., Öztemur G., Şahinkaya E., Yurtsever A.

13. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi , Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey

Abstract

ÖZET

Çalışmanın amacı sülfat indirgeyen akışkan yataklı bir membran biyoreaktörün (SAYMBR) metal giderim performansının ve filtrasyon özelliklerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla laboratuvar ölçekli aktif hacmi 0.8 L olan, silika (1-2 mm) yatak malzemeli bir SAYMBR 120 gün boyunca oda sıcaklığında (22 0C) işletilmiştir. Reaktörde 0.02 μm gözenek boyutuna sahip düz tabaka polietersülfon ultrafiltrasyon membrane kullanılmıştır. Sentetik atıksuda metal konsantrasyonları Fe (150 mg/L), Cu (50 mg/L), Co (10 mg/L),  Mn (10 mg/L), Zn (10 mg/L), Ni (5 mg/L) ve As (5-50 mg/L); sülfat konsantrasyonu 2.000 mg/L ve KOİ konsatrasyonu 2.000 mg/L (son 23 gün 750 mg/L) olacak şekilde reaktöre beslenmiştir. SAYMBR, hidrolik bekletme süresi 12 saat olarak sabit tutulmuş, filtrasyon akısı 9.3 L/m2/saat ve 4.6 L/m2/saat olacak şekilde iki farklı akıda işletilmiştir. Yüksek oranlarda KOİ (ort. %90) ve sülfat (>%99) giderimleri elde edilmiş olup, metal giderim performansları Mn (%50) hariç tüm metaller için %99 olarak elde edilmiştir. Arsenik gideriminde ise sülfür konsantrasyonunun yüksek olduğu dönemde ortalama %67 verimi elde edilmiştir. KOİ’nin düşürülmesine bağlı olarak As giderimi de artarak %99 verim elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sülfat indirgeme prosesi, ağır metal giderimi, arsenik, akışkan yataklı membrane biyoreaktör; filtrasyon özellikleri