GÖÇ, TEKNOLOJIK YAYILMA VE EKONOMIK GELIŞME: HUGUENOT’LAR ÖRNEĞI


Çeviker A.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 9 - 13 September 2018, pp.53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Almati
  • Country: Kazakhstan
  • Page Numbers: pp.53

Abstract

GÖÇ, TEKNOLOJIK YAYILMA VE EKONOMIK GELIŞME: HUGUENOT’LAR ÖRNEĞI

Ekonomik gelişme açısından bakıldığında Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkışı kadar yayılması da büyük önem taşımaktadır. Klasik yayılma teorisine göre yeniliğin yayılması, öncelikle, bir yeniliğin varlığına ilişkin enformasyonun potansiyel benimseyicilere aktarılmasıyla gerçekleşir. Bu aktarıma aracılık edecek iletişim süreci yayılmaya ilişkin araştırmaların büyük bölümünü oluşturmaktadır. Ancak 18. yüzyıla kadar iletişim teknolojilerinin gelişmemiş olması ve dönemin yeniliklerinin doğası gereği, yeniliklerin yayılması sürecinde göçler, bir iletişim ortamı olarak katkıda bulunmuştur. Özellikle sanayi öncesi dönemde yeniliklerin yayılması genellikle bireysel veya kitlesel göçler vasıtası ile olmuştur. Bunun başlıca nedeni üretim teknolojisinin büyük ölçüde beceriye dayanması ve becerinin de sahibinden bağımsız iletilemeyecek durumda olmasıdır. Günümüzde ise teknolojik yeniliklerin yayılması önemli ölçüde farklı mekanizmalarla gerçekleşse de bu durum göçün yeniliğin yayılmasını sürdürmediği anlamına gelmemektedir. Halen göçler aracılığıyla da birçok yenilik yayılma alanı bulmaktadır. Bu haliyle yeniliğin yayılması konusu göç yönetiminde üzerinde durulması gereken bir alan olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede mevcut çalışmamızda kitlesel göçlerle yeniliklerin yayılma mekanizması Batı Avrupa tarihinde önemli bir yer taşıyan Huguenotlar’ın göçü örneği üzerinden tahlil edilecektir. Böylece kitlesel göçlerin kendine özgü nitelikleri ve göçler yolu ile gerçekleşen teknolojik yayılmanın hem mahiyeti ve hem de ekonomik sonuçları incelendi.