Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


AYYILDIZ E. , Elkin N.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.51-68, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.51-68

Abstract

In this research, it is aimed to investigate the relationship between the

attachment styles (secure, dismissing, preoccupied, fearful) and the trait anger and the

anger expression of university students, considering the great importance and

effects of the first relations with the mother/caregiver in the early years of life on the

personality development. The findings revealed that there are strong relations

between attachment styles and the level of anger, anger suppression, anger

expression and anger control. Results noted that the university students who are

securely attached have significantly low trait anger and anger expression while they

have significantly high anger control. The university students who have dismissing

and preoccupied attachment styles have significantly higher level of trait anger and

anger suppression. The dismissing ones also have high level of anger expression.

There is no relation between the fearful attachment style and the trait anger and

anger expression.

Bu araştırmada yaşamın ilk dönemlerinde anneyle/bakımverenle kurulan ilk

ilişkilerin ileriki yaşlardaki kişilik gelişimi ve kişiliğin şekillenmesinde büyük önem

taşıdığı düşünülerek, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri (güvenli, kayıtsız,

saplantılı, korkulu) ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin

araştırılması amaçlanmıştır. Bulgular, kişilerin bağlanma stillerinin, genel öfke

düzeyleri, öfkeyi bastırma, dışa vurma ve kontrol etme ile ilişkili olduğunu ortaya

koymuştur. Sonuçlar, güvenli bağlanan üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve

öfkeyi dışa vurma düzeylerinin anlamlı derecede düşük, öfkeyi kontrol etme

düzeylerinin ise anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıtsız ve

saplantılı bağlananların sürekli öfke ve öfkeyi bastırma düzeyleri anlamlı derecede

yüksekken, kayıtsız bağlananların öfkeyi dışa vurma düzeyleri de yüksek

bulunmuştur. Çalışmada korkulu bağlanmayla sürekli öfke ve öfke ifade tarzları

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.