ÇİN FELSEFE VE DÜŞÜNCESİNİN ANTİK KENTLERİNE YANSIMALARI


Ovalı T.

Journal of Academic Value Studies, vol.5, no.4, pp.684-699, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.29228/javs
  • Title of Journal : Journal of Academic Value Studies
  • Page Numbers: pp.684-699

Abstract

Bu çalışmanın amacı mekân ile düşünce arasındaki ilişkinin ve etkileşimin Antik Çin kentleri üzerinden aktarılmasıdır. Bu amaçla, çalışmada önce kentlerin kökenine dair kuramlar özetlenecek ardından tarihsel süreç içinde Çin antik kentinin oluşumu ve gelişiminin dayandığı dini ve düşünsel arka planın Antik Çin’in kentlerine hem fiziksel ortam olarak hem de sosyal alanlardaki kent yaşamı olarak nasıl yansıdığına değinilecektir. Makale iki yönlü bir çalışmayı birleştirmesi açısından multidisipliner bir araştırma niteliği taşımaktadır. Bir yandan Çin felsefesini oluşturan akımların dayandığı kurucu metinlerden kente ve yönetimine dair pasajlarla birlikte, ortak yaşama alanlarının oluşumu ve gelişimine dair alıntılar sunulurken diğer yandan bu pasajların ve alıntıların fiziki mekâna yansımaları olarak kent formunun nasıl oluştuğuna çeşitli haritaların yardımıyla birlikte değinilecektir. Başka bir ifadeyle, çalışma bir yandan antropoloji ve felsefe tarihi ile öte yandan arkeoloji ve kent tarihi ile ilgilidir. Makalede, toplumların yaşadığı anlamlar dünyasının maddesel olarak dışavurumunu sembolize eden kent mekânının biçimlenmesi, kent formu ile toplumsal ilişkiler sistemi arasında kopmaz bir bağ olduğunun vurgulanması, bu açıdan kent formunu bağımlı değişken, onu hazırlayan ilişkilerin ise bağımsız değişken olarak sorgulanması ve ikisi arasındaki ilişkinin niteliğinin ortaya konulması, Antik Çin kentleri ve bu kentleri üreten toplumun değerler sistemi arasındaki ilişki ve etkileşiminin incelenmesi şeklinde ortaya konulmaktadır. Bunun için Çin felsefesinin kurucu metinleri ve Antik Çin kentleri belli bir bütünsellik içinde birlikte okunmaya tabi tutulmaktadır.